English version of this page is avalable here

  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru – adrcentru.ro
  • Primăria Aiud – aiud.ro
  • Universitatea „1 Decembrie 1918”  din Alba Iulia – uab.ro
  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba – isjalba.ro
  • Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania – SIER – sier.ro
  • Consiliul Român pentru Clădiri Verzi – rogbc.org
  • Grădiniţa Nr. 12 Alba Iulia