Pe harta următoare pot fi vizualizate autoritățile locale semnatare CoM din regiunea de dezvoltare Centru. Harta prezentată reflectă situația din data de 30.06.2017.


Pentru detalii faceți click pe pictograma oricărei autorități locale.

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) este unul din documentele cheie necesare în procesul de planificare energetică durabilă. Existența acestui document (sau a unei strategii echivalente) reprezintă o condiție pentru autoritățile locale care doresc să acceseze fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) sau prin alte formule de finanțare. Planului de Acțiune i se adaugă rapoarte de monitorizare la fiecare 2, respectiv 4 ani.