frigider
 • Frigiderul şi congelatorul trebuie amplasate cât mai departe de sursele de căldură!
 • Nu ţineţi uşile deschise prea mult timp;
 • Setaţi butonul termostatului frigiderului, în funcţie de tipul şi cantitatea de alimente din frigider!
 • Nu introduceţi în frigider alimente fierbinţi!
 • Cel puţin de două ori pe an mutaţi aparatul de pe locul de funcţionare şi curăţaţi praful depus în spate;
 • Păstraţi alimentele, mai ales cele lichide, în vase acoperite pentru a evita formarea gheţii pe pereţii aparatului;
 • Verificaţi în permanenţă starea garniturii uşilor; dacă este deteriorată sau slăbită, remediaţi problema iar consumul de energie electrică va scădea;
 • Alimentele congelate se vor dezgheţa în frigider pentru a folosi frigul din aliment pentru răcirea aparatului;
 • Când se formează gheaţă, dezgheţaţi aparatul frigorific; stratul gros de gheaţă împiedica transferul de frig şi conduce la creşterea consumului de energie;
 • La cumpărarea unei combine frigorifice alegeţi varianta aparatului cu două compresoare prin care frigiderul şi lada funcţionează independent. Astfel puteţi opri funcţionarea lăzii frigorifice dacă nu o folosiţi un timp mai îndelungat.
 • Alegeţi frigiderul în funcţie de nevoile familiei. Aceasta poate reduce consumul de energie cu până la 20%. Un tabel estimativ ca cel de mai jos va poate oferi o idee despre cum puteţi alege volumul potrivit pentru un aparat de răcire:
Frigider/congelator Volum util
1 persoană 100 pâna la 150 l
2–3 persoane 150 pâna la 250 l
3–4 persoane 250 pâna la 350 l
Mai mult de 4 persoane 350 l pâna la 500 l

eticheta-energy

 • Alegeţi o combina frigorifică, în locul unui frigider şi congelator separate, economisind în acest fel o cantitate semnificativă de energie.
 • Achiziţionaţi electrocasnice care au pe etichetă indicată clasa A (sau chiar A+, A++) de eficienţă energetică: aceasta înseamnă că aparatul respectiv are un randament foarte ridicat, performanţe tehnice la cel mai înalt nivel şi consumă cele mai mici cantităţi de energie dintre aparatele din gama sa.