Municipiul Alba Iuia apulum.ro

Semnare acord de cooperare ANERGO: 15.01.2015
Populație UAT: 63.536 locuitori (2011) | cod SIRUTA: 1017
Suprafața UAT: 103,65 km² | altitudine medie: 230 mdm
Densitatea populației (2011): 612 loc/km²
Componente sub-UAT: Oarda | Pâclișa | Micești | Bărăbanț
Aprovizionare servicii: activ (responsabil introducere date desemnat)


Municipiul Târgu Mureș


Municipiul Sebeș


Municipiul Aiud


Orașul Abrud


Orașul Baia de Arieș


Orașul Zlatna


Orașul Câmpeni


Orașul Cugir


Beneficii pentru municipalitățilre partenere:

  • acces la sistemul pentru introducerea datelor de consumuri energetice (sector clădiri și utilități municipale)
  • acces la instrumente dezvoltate de ANERGO pentru municipalități
  • acces la cerere la date de consumuri energetice agregate obținute de ANERGO pentru teritoriul UAT (municipalități din Județul Alba)
  • acces la cerere la date de consumuri energetice agregate pentru elaborarea și monitorizarea PAEDC, PIEE, strategii energetice
  • acces la cerere la analize energetice sectoriale sau la nivel de UAT

Notă: aprovizionarea municipalităților partenere (care au semnat un acord de cooperare ANERGO cu ALEA) cu serviciile menționate mai sus, necesită existența unor date energetice sectoriale de la nivel local, incărcate în prealabil de un responsabil desemnat de către conducerea primăriei.


ANERGO va solicita în numele autorității locale partenere, date energetice de la orice furnizor de date care poate transmite informații privind teritoriul administrat de autoritatea locală incluzând date privind consumul de energie electrică, consumul de gaze naturale, date din domeniul transporturilor și altele. Autoritățile locale partenere vor furniza observatorului date energetice aferente clădirilor și serviciilor de utilități proprii. Pe baza acestor date autoritățile locale partenere vor primi la cerere rapoarte energetice pentru consumurile de energie și emisii sectoriale.

Observatorul Energetic va realiza procesarea datelor primare primite de la municipalitățile și furnizorii de date energetice parteneri. Prelucrarea datelor energetice presupune procese de evaluare, corecție, transformare unități de mărime, corelare teritorială și adaptare la formatele de raportare solicitate de Convenția Primarilor respectiv Ministerul Energiei. Pe baza datelor energetice agrecate sectorial obținute, se vor putea estima tendințele locale de consum și se va putea evalua, din perspectivă energetică, impactul activităților de la nivel local asuprea mediului.


Inventarele de emisii sunt rapoarte cu ajutorul cărora emisiile de gaze cu efect de seră, dintre care dioxidul de carbon (CO2) este cel mai semnificativ, sunt repartizate în principalele sectoare municipale, pe baza consumurilor energetice a acestora. Inventarele de emisii cuantifică dioxidul de carbon eliberat în atmosferă aferent consumurilor de energie electrică, gaz metan lemne de foc și transport (benzină, motorină, GPL). Dimensionarea acțiunilor din Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă dezvoltate de către municipalități trebuie să aibă ca referință inventarele de emisii astfel obținute, având ca obiectiv diminuarea efectelor negative asupra mediului.