Adaptarea la schimbările climatice, energia curată și eficientă și protejarea mediului, sunt printre cele mai mari provocări ale Uniunii Europene. În 2008 Comisia Europeană a lansat Convenția Primarilor, deschisă orașelor Europene de toate dimensiunile, cu scopul de a implica orașul și cetățenii săi în dezvoltarea politicii energetice a Uniunii Europene.

Cooperarea dintre actorii de la nivel local este esențială pentru dezvoltarea locală și regională durabilă și pentru dezvoltarea strategiilor și instrumentelor de planificare locală vizând decarbonizarea teritoriului cum sunt Planurile de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima promovate de Convenția Primarilor.


Municipalitățile nu dețin direct informații cu privire la consumul de energie de pe teritoriul lor administrativ pentru a-și îndeplini cerințele, și anume, pentru pregătirea, validarea, implementarea și monitorizarea Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC), respectiv a Programelor pentru Îmbunătățirea Eficienței Energetice (PIEE), iar furnizorii regionali de date energetice dețin aceste informații.

Soluția: centru regional de date energetice și Acrorduri de cooperare reciproc-avantajoase


Accesul autorităților locale la date energetice de calitate

ANERGO_DATABASE_2ANERGO are rolul de a facilita accesul municipalităților la date energetice de calitate prin stabilirea unor Acorduri de cooperare bilaterale între Observator, municipalități și furnizori de date energetice.

Observatorul va furniza la cerere, oricărei municipalități din Județul Alba care a semnat Acordul de cooperare cu ANERGO, date relevante pentru elaborarea și monitorizarea PAEDC sau PIEE, în măsura disponibilității:

 • Municipalitățile joacă un rol crucial în atenuarea schimbărilor climatice, cu atât mai mult cu cât se consideră că 80% din consumul de energie și din emisiile de C02 pot fi influențate de activitatea de management a acestora;
 • ANERGO furnizează date energetice și analize locale de riscuri și vulnerabilități climatice pentru elaborarea și monitorizarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC-uri);
 • Observatorul Energetic ANERGO și ALEA sprijină, prin resursele puse la dispoziție pe website, atât municipalitățile care doresc să adere la Convenția Primarilor privind Clima și Energia cât și municipalitățile care au aderat în trecut la Convenția Primarilor, dorind să facă tranziția la noile obiective ale Convenției pentru anul 2050:
 • Convenția Primarilor privind Clima și Energia


Acordurile de Cooperare ANERGO pentru date energetice/climatologice nu sunt documente publice. Informațiile transmise în baza acestor acorduri sunt furnizate sub clauze de confidențialitate armonizate cu GDPR și cuprind date de consumuri energetice, date climatologice sau date conexe acestora, agregate și anonimizate, protejând confidențialitatea persoanelor fizice respectiv competitivitatea companiilor din sectorul privat. Informații privind data încheierii Acordurilor de cooperare pot fi găsite accesând meniul ANERGO.


Procesarea datelor energetice realizate în cadrul Observatorului Energetic ANERGO:

 • Colectarea datelor energetice de consum și standardizarea formatelor de colectare
 • Identificarea și încadrarea sectorială a datelor primare de consum
 • Identificarea golurilor de date și stabilirea nivelui de calitate și consitență a datelor
 • Identificarea și respectarea marcajelor de confidențialitate a delor de consum
 • Agregarea datelor energetice (cel mai adesea la nivel de sector)
 • Corecția datelor energetice primare (a intrarilor de date energetice brute)
 • Corelarea itersectorială (între diferite sectoare de consum de la nivel local)
 • Ajustări valorice bazate pe indicatorii de consum locali, regionali și naționali
 • Alinierea statistică a datelor de consum
 • Verificări privind consistența și transformări (unități de măsură)
 • Interpretarea tendințelor privind consumul de energie
 • Generarea diagramelor de consum, tendințe, matrici și hăți (GIS)
 • Alte procese de verificare, comparative și de corecție a datelor

Procesarea datelor climatologice realizate în cadrul Observatorului Energetic ANERGO:

 • Achiziția datelor meteorologice primare și standardizarea formatelor de colectare
 • Stabilirea nivelului de calitate și consitență a datelor primare
 • Încadrare spațială a seturilor de date climatologice
 • Detarminarea arealului de aplicabilitate al datelor climatologice pe baza specificităților geografice
 • Alinierea temporală a detelor climatologice în funcție de rezoluția datelor
 • Verificarea integrității și consistenței seturilor de date și stabilirea unităților de măsură
 • Determinarea tendințelor climatelorgice la nivel local și regional
 • Comparații climatologice statistice multipunct la nivel local, regional și național
 • Generarea diagramelor cimatologice, tendințe, matrici și hăți (GIS)
 • Identificarea și eșantionarea extremelor  climatlorogice la nivel local și regional

Observatorul Energetic ANERGO face parte din Rețeaua europeană ENERGee Watch a observatoarelor pentru energie și climă

energee-watch.eu