Facilitarea accesului autoritatilor publice la date energetice pentru o mai buna implementare si monitorizare a actiunilor din „planurile de actiune pentru energie durabila – PAED” printr-o colaborare efectiva si structurata cu furnizorii de date energetice

Acronim: DATA4ACTION

Contract : IEE/13/368

Durata: 3 ani

Website: ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/data4action

Despre proiect:

Principalul scop al proiectului DATA4ACTION este sa creeze modele de colaborare in domeniului schimbului de date energetice intre autoritati publice (in special semnatare ale « Conventiei Primarilor ») si furnizorii de date energetice pentru planificarea energetica durabila la nivel local si regional.

DATA4ACTION tinteste sa mobilizeze autoritatile publice si furnizorii de date energetice din 12 regiuni europene in stabilirea unor parteneriate bazate pe crearea unor modele de colaborare in domeniul schimbului de date cu avantaje pentru ambele parti; aceasta va duce la o implementare si monitorizare de succes a “Planurilor de actiune pentru energie durabila – PAED”.

Vor fi identificate exemple de buna practica in facilitarea accesului la date energetice in experienta prealabila a partenerilor de proiect dar si utilizand rezultatele altor proiecte europene.

Un valoros potential este cel al lectiilor invatate de partenerii care a au stabilit si implementat modele de succes de colaborare ; aceste modele variază de la simple acorduri bilaterale de cooperare pentru schimb de date, ajungand la crearea la nivel regional a unor structuri de tip „one-stop shop” pentru date energetice care ajuta autoritățile publice locale și regionale în toate aspectele legate realizarea si implementarea “Planurilor de actiune pentru energie durabila – PAED”.

Un sprijin practic va fi dat pentru 60 autoritati publice locale prin organizarea unui numar de workshop-uri tehnice cu scopul de a dezvolta capacitatea acestor autoritati in schimbul si procesarea datelor energetice necesara in planificarea energetica durabila.

Modelele de colaborare vor fi transferabile intre regiunile europene si vor promova colaborarea pe termen lung. In total 24 de facilitatori regionali pentru planificarea energetica se vor angaja sa implementeze modele de colaborare eficiente intre autoritati publice si furnizori de date energetice

In stransa colaborare cu structurile de coordonare teritoriala ai Conventiei Primarilor – CoM si cu Biroul Conventiei Primarilor, proiectul DATA4ACTION va tinti sa implementeze mecanisme de schimb de date pentru o reusita monitorizare a actiunilor din Planurile de Actiune pentru Energie Durabila – PAED.

Principale rezultate ale proiectului

Explorarea cailor de imbunatire a accesului autoritatilor publice la date energetice (consumuri si productie) pentru mai buna implementare si monitorizarea a PAED-urilor; vor fi identificate si promovate modele de colaborare eficienta cu furnizorii de date energetice

12 mese rotunde regionale si una la nivel european vor fi organizate pentru identificarea tipurilor de date necesare autoritatilor publice, a constrangerilor furnizorilor de date energetice

privitor la schimbul de date ca si in identificarea celor mai bune exemple de modele de schimb de date energetice necesare la implementare PAED-urilor.

Mobilizarea autoritatilor publice si a furnizorilor de date energetice si facilitarea cooperarii lor in stabilirea modelelor de schimb de date pe termen lung necesare planificarii energetice, prin:

 • Identificarea conditiilor cadru reciproc avantajoase si stabilirea unor acorduri de colaborare coerente
 • Facilitarea asistentei si cooperarii intre autoritatile publice locale si regionale in gestionarea problemelor legate de datele energetice prin infiintarea unor structuri dedicate.
 • Promovarea initiativei „Conventia Primarilor”

Rezultatul va fi proiectarea si implementarea modelelor de colaborare pe termen lung bazate pe crearea sau dezvoltarea a12 centre de date regionale de tip “one-stop shop”care vor furniza asistenta autoritatilor pentru stabilirea in continuare a acordurilor de colaborare cu furnizorii de date energetice, dar si in sustinerea acestor autoritati in selectarea, procesarea si comunicarea de date pentru PAED-uri.

Asemenea oficii statistice de date energetice la nivel local si regional (denumite observatoare regionale energetice si de emisii si furnizand servicii de date „one-stop shop”) sunt operate in Europa si sunt sustinute de autoritati publice regionale si agentii regionale de energie; ele furnizeaza, fara costuri, date de consumuri energetice si de emisii aferente pentru autoritati publice locale si regionale care implementeaza PAED-uri.

Demonstrarea unor modele „in actiune” de colaborare in schimbul de date in regiunile partenere furnizand un sprijin efectiv pentru reusita implementare si monitorizare a PAED-urilor locale bazate pe datele credibile de consumuri energetice.

Mai mult de 60 de autoritati publice vor beneficia de modelele de colaborare si vor omplemente si monitoriza actiunile din PAED-uri bazandu-se pe date reale. 120 persoane din cadrul personalului tehnic al autoritatilor locale vor partcipa la workshopuri si isi vor dezvolta si intari capacitatea tehnica in schimbul de date necesar pentru implementarea PAED

Sprijinirea transferului de cunoastere si replicarea modelelor eficiente de colaborare in alte regiuni europene.

12 regiuni beneficiare sau asociatii de municipalitati din afara consortiului de proiect vor participa in schimburi de experienta bilaterale cu scopul implementarii modelelor de colaborare

Obiectivele proiectului

DATA4ACTION va raspunde prioriatii CIP-IEE-2013.4.1 a programului IEE: „Management energetic la nivel local” focusandu-se pe „ Accesul la date energetice pentru implementarea PAED-urilor”.

Obiectivele specifice ale proiectului ( pe perioada derularii proiectului) sunt:

 • Explorarea cailor de imbunatatire a accesului autoritatilor publice la date energetice credibile pentru mai buna implementare si monitorizarea a PAED-urilor. Identificarea si promovarea modelelor transferabile de colaborare eficienta cu furnizorii de date energetice.
 • Mobilizarea autoritatilor publice si a furnizorilor de date energetice si facilitarea cooperarii lor in stabilirea modelelor de schimb de date pe termen lung pentru planificarea energetica durabila, prin:

-Identificarea contitiilor cadru reciproc avantajoase si realizarea unor protocoale de colaborare coerente si concertate.

-Facilitarea cooperarii si asistenta acordata autoritatilor publice locale si regionale in gestionarea problemelor legate de energie prin crearea unor structuri dedicate.

-Promovarea initiativei „Conventia Primarilor”

 • Demonstrarea modelelor de schimb de date „in actiune” in regiunile partenere prin sprijin eficient pentru implementarea si monitorizarea cu succes a PAED-urilor bazate pe baze de date energetice credibile la nivelul comunitatii.
 • Sustinerea transferului de competente si reproducerea unor modele de colaborare in schimbul de date in alte regiuni europene.
 • Promovarea initiativei „Conventia Primarilor” si utilizarea instrumentelor de planificare energetica durabila (ex: ‚ghidul de monitorizare PAED’ creat de JRC) de catre autoritatile publice.
 • Ghid de Acces la Date Destinat Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă

Obiective strategice (pe termen lung – pana in 2020):

Dupa finalizarea cu succes a proiectului, acesta isi va atinge obiectivele strategice prin cresterea numarului de modele de colaborare eficienta realizte intre autoritatile publice si furnizorii de date energetice pentru implementarea si monitorizarea PAED-urilor.

Aceste obiective strategice ale proiectului sunt:

 • Incurajarea angajamentelor politice locale si regionale in depasirea obiectivelor 2020 si sustinerea stabilirii si monitorizarii unor planuri de energiei durabila cu utilizarea unor date energetice credibile.
 • Intarirea modelelor avansate de colaborare in schimbul de date energetice intre autoritati publice si furnizorii de date energetice pentru sprijinirea planificarii energetice durabile la nivel local si regional.
 • Facilitarea schimbului de experienta si know-how intre autoritatile publice si intarirea capacitatii lor tehnice in domeniul schimbului de date si analiza monitorizarii PAED.
 • Promovarea initiativei “Conventia Primarilor” si implementarea si monitorizarea PAED-urilor bazate pe accesul continuu la date credibile la nivel local.

Grupuri tinta si actori cheie

(a) Grupuri tinta Cum vor beneficia grupurile tinta de rezultatele proiectului?
Autoritati publice locale si regionale Proiectarea si implementarea unor modele de colaborare avansata in schimbul de date cu furnizorii de date energeticeExpertiză tehnică consolidata în colectarea și analiza datelor necesare pentru implementarea și monitorizarea PAED-urilorTransferul cunoasterii de la regiunile promotoare la ele beneficiare.
Furnizori de date energetice Relatie comerciala mai stransa cu autoritatile publiceImplicarea in eforturile comune la nivel locale de combatere a schimbarilor climatice (interesul comun). Aderarea la scheme de colaborare avansate.O intelegere mai buna a nevoilor viitoare ale autoritatilor publice de acces la date energetice locale (in legatura cu actiunile din PAED-uri)Respectarea cadrului european de reglementare , cum ar fi directiva de eficienta energetica
Facilitatori regionali pentru planificarea energetica durabila Abilitati tehnice in domeniul schimbului de date, procesarii acestora si activitati de modelare si comunicare necesare pentru PAED-uriExpertiza in management de consortieCooperarea cu furnizorii de date energeticeCrearea unor structuri regionale de sprijinSetting up of regional data support structures
(b) Actori cheie Cum vor contribui actorii cheie la aceasta actiune (proiect)?
Autoritati publice locale si regionale Participarea la discutii comune, implementarea unor modele de colaborare cu furnizorii de date energetice, intarirea capacitatilor tehnice in domeniul schimbului de date pentru implementarea si monitorizarea PAED.Transferul de cunostiinte in domeniul schimbului de date pentru PAED cu autoritati din afara consortiului
Furnizori de date energetice Participarea in discutii comune, implementarea unor modele de colaborare cu autoritatile publice, sprijinirea autoritatilor publice in schimbul de date pentru monitorizarea PAED, promovarea angajamentului lor la nivel local in combaterea schimbarilor climatice.
Facilitatori regionali pentru planificarea energetica durabila Facilitarea discutiilor comune si proceselor de colaborare la nivel local si regional. Implementarea unor activitati de creare a capacitatii pentru autoritati publice. Diseminarea rezultatelor.
Coordonatori teritoriali ai „Conventiei Primarilor” Participarea la discutii comune. Facilitarea si sprijinul implementarii a acordurilor de colaborare. Diseminarea rezultatelor la alte autoritati publice si furnizarea de feedback catre Oficiul CoM.

Consortiul de proiect

Nume scurt Țara Profilul organizatiei Principalul rol in consortiu
RAEE Franța Agentie regionala de energie Facilitator regional de planificare energetica
KCC Marea Britanie Autoritate Publica Autoritate publica
EAZK Republica Cehă Regional Energy Agency Facilitator regional de planificare energetica
ARELIG Italia Agentie regionala de energie Facilitator regional de planificare energetica
RCNPC Franța Autoritate Publica Autoritate publica si coordonator al CoM
NENET Suedia Agentie regionala de energie Facilitator regional de planificare energetica
ALEA România Agentie regionala de energie Facilitator regional de planificare energetica
EVE Spania Agentie regionala de energie Facilitator regional de planificare energeticasi coordonator CoM
PROVTO Italia Autoritate Publica Autoritate publica si coordonator al CoM
EAP Bulgaria Agentie de energie Facilitator regional de planificare energetica
CKEA Irlanda Agentie de energie Facilitator regional de planificare energetica
EPTA Grecia Consultant in planificarea energetica Facilitator regional de planificare energetica
FEDARENE Belgia Organizatie / retea europeana Expert in comunicare la nivel european