10
septembrie
2019

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunatățirea …

10
aprilie
2019

AFM lansează pentru prima dată Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice Administrația Fondului …

9
februarie
2018

„Scopul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice în vederea atingerii obiectivului național de …

12
ianuarie
2017

Persoanele fizice dar și entitățile juridice au dreptul să-și izoleze termic imobilele aflate în construcție sau finalizate, care se încadrează în condițiile precizate în …

2
octombrie
2016

Administrația Fondului pentru Mediu a lansat în data de 27.09.2016 programul național „Casa Verde” 2016 și metodologia aferentă acordării subsidiilor pentru persoane fizice și …

18
august
2015

Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (2007 – 2010) promovează măsuri de îmbunatățire a eficienței energetice ce se înscriu în următoarele categorii: …

20
august
2011

Administrația Fondului pentru Mediu va lansa miercuri, 1 iunie 2011, a doua sesiune a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv …

20
august
2011

A apărut „Ghidul de finanțare (PDF) a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – …

20
august
2010

Executivul a aprobat în decembrie 2008 „Programul național de energie în sectorul public pentru anii 2009-2010, care asigură sprijin financiar prin cofinanțare nerambursabilă de …

20
august
2010

Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 370 din 01 iunie 2010: Art.1. Administrația Fondului pentru Mediu organizează sesiune de finanțare a proiectelor în …