Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (2007 – 2010)

promovează măsuri de îmbunatățire a eficienței energetice ce se înscriu în următoarele categorii:

 • Reglementări
 • Informare și măsuri legislative (Campanii de informare, Audit Energetic)
 • Acorduri voluntare și instrumente de cooperare (Companii industriale, Acorduri pe Termen Lung)
 • Servicii energetice pentru economii de energie (Finanțare cu a treia parte, Contracte de performanță energetică)
 • Instrumente financiare (Subvenții, Scutirea de taxe la eliberarea autorizației de construire pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare termică, Cofinanțarea lucrărilor)
 • Mecanisme de eficiență energetică și alte combinații între celelalte sub-categorii (Fonduri de eficiență energetică)

De asemenea, PNAEE cuprinde măsuri orizontale și transectoriale, respectiv reglementări (transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 2006/32/CE și a Directivei 2005/32/CE), campanii de informare, scheme de finanțare preconizate a se derula în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

Programul național „Termoficare 2006 – 2015 căldură și confort”

are în vedere îndeplinirea următoarele obiective:

 • reducerea semnificativă a costurilor cu energia termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum pentru toți consumatorii racordați la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, prin creșterea eficienței acestor sisteme și îmbunătățirea calității serviciului;
 • reducerea consumului de resurse energetice primare cu cel puțin 1 milion Gcal/an (aproximativ 100000 tep/an), față de consumul de resurse energetice primare utilizate pentru asigurarea energiei termice pentru populație din anul 2004;
 • randamente energetice anuale al unităților de producție a agentului termic vor fi de cel putin 80% și de cel puțin 70% la unitățile ce vor folosi biomasa ca resursa energetica primară, corelat cu prevederile Hotărârii de Guvern nr 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie termică utilă;
 • reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport al agentului termic primar și în rețelele de distribuție până la valoarea de maxim 15% din cantitatea de energie vehiculată;
 • valorificarea pe plan local a potențialului de resurse regenerabile pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populație și înlocuirea sau reducerea combustibililor scumpi sau deficitari;
 • reducerea atât a emisiilor poluante în spațiul urban locuibil generate de utilizarea surselor individuale de energie termică cât și a poluării globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Programul Național pentru creșterea Eficienței Energetice și utilizarea Surselor Regenerabile de Energie în Sectorul Public pentru anii (2009-2010)

aprobat prin H.G. 1661/2008, obiectivele programului fiind următoarele:

 • acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat, ceea ce conduce la stimularea unui important volum de investiții la nivel local, fie prin atragerea altor surse de finanțare, fie prin parteneriat public-privat;
 • reduceri ale facturii de energie termică a populației, creșterea confortului și a siguranței în alimentarea cu căldură și apă caldă menajeră;
 • creșterea confortului în clădirile publice, prin îmbunătățirea serviciului de alimentare cu energie termică, a iluminatului public interior și exterior, precum și prin reabilitarea instalațiilor termice și a izolației termice;
 • dezvoltarea pieței de servicii energetice în România și a pieței de echipamente performante energetic, în special dezvoltarea producției interne;
 • valorificarea potențialului de surse regenerabile de energie pe plan local pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populație și înlocuirea sau reducerea cantității de combustibili scumpi ori deficitari;
 • educarea emisiilor poluante în spațiul urban locuibil și a poluării globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului – Program „CASA VERDE”

Obiectul Programului îl reprezintă finanțarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului.

Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor are drept promovarea creșterii performanței energetice a clădirilor, ținându-se cont de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de temperatură interioară și de eficiență economică.

Ordonanța Guvernului nr. 22/2008, privind eficiență energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

H.G. nr.1.479 din 25 noiembrie 2009, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.

Legea 220/2008, privind promovarea producției de energie din surse regenerabile, cu completările și modificările ulterioare.

H.G. nr. 958/2005, privind promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile de energie.

Legi

Legea numărul 220 din 27 octombrie 2008 – Stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei (pdf)

Legea energiei electrice numărul 13 din 2007 (pdf)

OUG 33 din 2007  privind modificarea și completarea legii energiei electrice și a legii gazelor (pdf)

OUG 172 din 2008 pentru modificarea și completarea legii energiei electrice (pdf)

Ordonanța guvernamentală numărul 22 din 2008 privind eficiența energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie (pdf)

Legea numărul 372 din 2005 privind_performanța_energetică_a_clădirilor (pdf)

Hotărârea Guvernului privind aprobarea planului național pentru creșterea eficienței energetice 2009 – 2010 (pdf)

Strategii

Strategia energetica a României pentru perioada 2007-2020 – 4 sept 2007.pdf

Regulamente

Regulamentul ANRE privind preluarea surplusului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie de consumatori (pdf)