cetatea-bastionara-alba-carolina

Județul Alba este situat în Transilvania, în partea centrală a României, în zona de contact a Podișului Transilvaniei cu Munții Apuseni și Carpații Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureș. Suprafața județului este de 6231 km2, reprezentând 2,6% din suprafața tarii și este al 16-lea județ ca mărime, încadrându-se din acest punct de vedere în categoria județelor de mărime mijlocie.

Relieful

În județul Alba predomină formele înalte de relief. Munții ocupă cca. 52% din suprafață, zonele de podiș și dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor 22%. Zona montană este dominată de extremitatea estică a Munților Metaliferi, de culmile masivului Trascăului, de versanții sudici ai Munților Bihariei, precum și de Munții Șureanu ale căror vârfuri ajung la 2130 de metri (Vf. lui Pătru). Zona de podiș și deal este dată de Podișul Secașelor, Podișul Tîrnavelor, și de depresiunile montane Zlatna, Abrud şi Câmpeni, iar zona joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia – Turda și parțial de Culoarul depresionar al Orăștiei.

Clima

Clima este temperat-continentală, specifică țării noastre, diferențiată în funcție de altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2° C în zonele montane și 9,5° C în Lunca Mureșului, cu vânturi ce bat din direcție vestică și cu fenomene de foehn pe alocuri.

Hidrografia

Cursurile de apă: Hidrografia județului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureșului, care colectează toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenți ai Mureșului în județul Alba pe partea dreaptă sunt : Arieșul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiușului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Vinţul etc, iar pe partea stângă Mureșul primește : Târnava (Mare și Mică), Secașul, Sebeșul, Pianul, Cu girul și altele. În zona Munților Apuseni avem râul Arieș cu cei doi afluenți ai săi: Arieșul Mare și Arieșul Mic.

Resursele naturale

Între resursele naturale cele mai importante care se află pe teritoriul județului în zăcământ sau în exploatare sunt: complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb, zinc, pirită, mercur, etc.), sare, bentonită, calcar, mangan, ozocherită, gresie, tufuri vulcanice, marne, argile, marmură, piatră pentru construcții, nisipuri și pietrișuri, lemnul, gazele naturale, etc.

Populația

Populația județului Alba la data de 1 ianuarie 2007, numără 376.747 locuitori, din care 219.334 locuitori (58,2%) în mediul urban și 157.413 locuitori (41,8%) în mediul rural, densitatea populației pe kilometru pătrat fiind de 60,4 locuitori.

Organizarea administrativă

Suprafața administrativă a județului Alba cuprinde un număr de 11 orașe, din care 4 municipii – Alba Iulia (reședință de județ), Aiud, Blaj și Sebeș și 7 orașe: Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Zlatna, Teiuș și Baia de Arieș. În județ mai sunt încă 67 de comune și 656 de sate.

Alături de județele Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita și Mureș, județul Alba intră în componența Regiunii de Dezvoltare Centru, care își are sediul în municipiul Alba Iulia.


Vizualizează/descarcă Masterplanul Energetic al județului Alba (PDF)

Vizualizează/descarcă Potențialul Energetic al Județului Alba (PDF)