Scopul GALMMTMM este dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zona Munţilor Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare şi adiacentă acesteia, zonă numită în continuare “teritoriul parteneriatului” .

Prin aceasta se înţelege realizarea în teritoriul parteneriatului a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare locala, prescurtat SDL, care va respecta principalele linii de acţiune ale dezvoltarii durabile si anume lupta impotriva sărăciei şi a excluderii sociale, producţia de bunuri şi servicii durabile şi protecţia mediului şi care vor viza:

Obiective:

 • dezvoltarea economică a comunităţilor;
 • reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv situri Natura 2000;
 • restaurarea şi conservarea siturilor;
 • protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţi;
 • promovarea şi conservarea valorilor traditionale morale, culturale şi de cult;
 • promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de sanse;
 • dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor;
 • promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale.

English content

Local Action Group of Metaliferi, Trascau and Mare Mountains – GAL MMTMM is a public-private partnership whose aim is to ensure sustainable development of communities in the Metaliferi, Trascau and Mare Mountains and those next to the area

Objectives:

 • economic development of communities;
 • ecological restoration and conservation of protected natural areas, including Natura 2000 sites;
 • restoration and conservation of sites;
 • protection of disadvantaged groups in communities;
 • promote and preserve traditional moral values, cultural and religious;
 • promote principles of democracy, rule of law and equality of opportunity;
 • physical and intellectual development of young people;
 • promote national and international partnerships.