9
februarie
2018

„Scopul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice în vederea atingerii obiectivului național de …

9
februarie
2018

Ținte pentru anul 2020: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de anul 1990 20% din energia utilizată să provină …

3
ianuarie
2018

Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA a devenit, începând cu luna ianuarie 2018, promotor al activităților de finanțare realizate de către Fondul Român …

12
ianuarie
2017

Persoanele fizice dar și entitățile juridice au dreptul să-și izoleze termic imobilele aflate în construcție sau finalizate, care se încadrează în condițiile precizate în …

2
octombrie
2016

Administrația Fondului pentru Mediu a lansat în data de 27.09.2016 programul național „Casa Verde” 2016 și metodologia aferentă acordării subsidiilor pentru persoane fizice și …

18
august
2015

Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, Cassa Depositi e Prestiti și Deutsche Bank au anunțat, pe 1 iulie, lansarea Fondului European pentru Eficiență Energetică …

18
august
2015

Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (2007 – 2010) promovează măsuri de îmbunatățire a eficienței energetice ce se înscriu în următoarele categorii: …

25
martie
2015

La 08 martie 2006, CE a publicat documentul „O strategie europeană pentru o energie sigură, competitivă și durabilă”, care deschide o dezbatere despre viitorul …

25
martie
2015

Energia geotermică este determinată de magma din interiorul Pământului care se apropie în anumite zone de suprafața. Cele mai  interesante sunt cele din vecinătatea …

25
martie
2015

Sursa cea mai importantă de energie regenerabilă din România (în conformitate cu cerințele UE), o reprezintă energia hidro. Resursele de apă datorate râurilor interioare …