1
iulie
2023

Calculator amprentă personală de carbon

13
iulie
2022

Programul de studii se caracterizează printr-o adresabilitate concretă, un înalt nivel calitativ pedagogic şi tehnico-ştiinţific, şi dispune de o bază materială realizată prin colaborarea …

13
iulie
2022

Conținutul în limba română nu a fost încă furnizat. English content The Energy Transition Research Center investigates a vast range of subjects that covers …

4
iulie
2022

Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile 2022 – Facultatea de design de produs și mediu Competenţe şi abilităţi dobândite: proiectarea, implementarea, exploatarea și mentenanța sistemelor …

14
iulie
2021

În urma aderării UE la Acordul de la Paris și odată cu publicarea Strategiei Uniunii Energetice, Uniunea și-a asumat un rol important în privința …

3
februarie
2021

Convenția Primarilor privind Clima și Energia este cea mai largă inițiativă europeană a autorităților locale (în prezent peste 10.000 de semnatari, cu mai mult …

10
septembrie
2019

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunatățirea …

10
aprilie
2019

AFM lansează pentru prima dată Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice Administrația Fondului …

9
februarie
2018

„Scopul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice în vederea atingerii obiectivului național de …

9
februarie
2018

Ținte pentru anul 2020: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de anul 1990 20% din energia utilizată să provină …