Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunatățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național.
 • Sunt finanțate sistemele fotovoltaice cu o putere minimă 3kW prin o contribuție nerambursabilă de maxim 90% sau 20.000 lei
 • Nu sunt eligibile imobilele care sunt sediul unei firme
 • Sunt eligibile imobilele ipotecate
 • Sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestui program numai sistemele fotovoltaice cu capacitate de injecție în rețea și racordate la aceasta
 • Procesul de depunere a documentelor în vederea finanțării AFM se poate face de către persoanele fizice la unul dintre instalatorii validați de AFM
 • Acordarea fondurilor nerambursabile se va face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de către personale fizice eligibile la unul dintre instalatorii validați
 • Solicitantul persoana fizică va depune direct la unul dintre instalatorii validați cererea de finanțare (Ghidul de finanțare, Anexa 3) și extrasul de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii
 • Instalatorii validați de AFM vor gestiona pentru persoanele fizice solicitările de finanțare și documentația specifică realizării proiectelor de sisteme fotovoltaice
 • AFM va publica pe site-ul propriu www.afm.ro liste actualizate cu instalatorii validați din fiecare județ, la care persoanele fizice se pod adresa în vederea accesări programului
 • AFM va publica pe site-ul propriu www.afm.ro  liste actualizate cu persoanele fizice eligibile declarate câștigătoare, care vor putea semna contractele de finanțare
 • Sarcina de plată revine inițial instalatorilor validați, respectiv persoanelor fizice cu contracte de finanțare semnate, detalii suplimentare fiind disponibile la instalator
 • Sumele eligibile vor fi decontate ulterior de către AFM instalatorilor validați care dovedesc că au efectuat, conform ghidului de finanțare, lucrările de instalare și racordare a sistemelor

Ghidul de finanțare AFMCerereDeclarație
Lista instalatorilor validați la nivel național (26.08.2019)


Lista instalatorilor validați din Județul Alba (26.08.2019)
Denumire instalator Adresă Telefon E-mail CIF Reprezentant legal
ARGONA SRL
Harta
Blaj, str. Eroilor, bl. 27, sc. B, et.
4, ap. 29
0741032448 [email protected] 11563816 Spineanu Dorin Ioan
DELPHI ELECTRIC SRL
Harta
Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr. 15 0285811977
0731335744
[email protected] 18142180 Cucui Vasile Lucian
ECOVOLT SRL
Harta
Alba Iulia, str. Petresti, nr. 17 0730959619 [email protected] 23309049 Florin Fleseriu
ELECTRA EXIM SRL
Harta
Aiud, str. Vulcan nr. 2-10 0258864529
0728002644
[email protected] 8325598 Pop Vasile
ELECTROTIMEIA SRL
Harta
Sebeș, str. Nicolae Bălcescu, nr.
32
0741126719
0258731930
[email protected] 17223317 Botanel Ionatan
ENER ROM INSTAL SRL
Harta
Alba Iulia, str. Alexandru Ioan
Cuza, nr. 24, mod. 22
0741096001
0258730529
[email protected] 36398366 Lorincz Gyula George
Lista actualizată cu instalatorii validați din Județul Alba poate fi consultată pe site-ul AFM

Website-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM)