Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunatățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național.


prezentare_program_sisteme_fotovoltaice

  • Sunt finanțate sistemele fotovoltaice cu o putere minimă 3kW prin o contribuție nerambursabilă de maxim 90% sau 20.000 lei
  • Sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestui program numai sistemele fotovoltaice cu capacitate de injecție în rețea și racordate la aceasta
  • Procesul de depunere a documentelor în vederea finanțării AFM se poate face de către persoanele fizice la unul dintre instalatorii validați de AFM
  • Acordarea fondurilor nerambursabile se va face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de către personale fizice eligibile la unul dintre instalatorii validați
  • Solicitantul persoana fizică va depune direct la unul dintre instalatorii validați cererea de finanțare (Ghidul de finanțare, Anexa 3) și extrasul de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii
  • Instalatorii validați de AFM vor gestiona pentru persoanele fizice solicitările de finanțare și documentația specifică realizării proiectelor de sisteme fotovoltaice
  • AFM va publica pe site-ul propriu www.afm.ro liste actualizate cu instalatorii validați din fiecare județ, la care persoanele fizice se pod adresa în vederea accesări programului
  • AFM va publica pe site-ul propriu www.afm.ro  liste actualizate cu persoanele fizice eligibile declarate câștigătoare, care vor putea semna contractele de finanțare
  • Sarcina de plată revine inițial instalatorilor validați, respectiv persoanelor fizice cu contracte de finanțare semnate, detalii suplimentare fiind disponibile la instalator
  • Sumele eligibile vor fi decontate ulterior de către AFM instalatorilor validați care dovedesc că au efectuat, conform ghidului de finanțare, lucrările de instalare și racordare a sistemelor

Ghidul de finanțare AFMCompletări ghid de finanțare
Website-ul Administrației Fondului pentru Mediu