© www.tablouri-de-vis.ro

AFM lansează pentru prima dată Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice


Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat pentru prima dată organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în perioada 10 aprilie 201910 iulie 2019.

Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunatățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuințele situate la cel puțin de 2 km față de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și prin reducerea utilizării combustibililor convenționali.

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. Programul se derulează multianual, iar finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita sumelor prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale (primăriile) cărora le vor fi aprobate dosarele de finanțare în urma încheierii unui contract de finanțare nerambursabilă cu AFM în cadrul programului. Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.


Comunicat de presăGhidul de finanțare AFMLista localităților eligibile