solar_street

Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 370 din 01 iunie 2010:

  • Art.1. Administrația Fondului pentru Mediu organizează sesiune de finanțare a proiectelor în cadrul Programului privind producerea energiei din surse regenerabile..
  • Art.2. Se aprobă sesiunea de depunere a proiectelor, etapă a sesiunii de finanțare, în perioada 15 iunie – 15 iulie 2010.
  • Art.3. Suma alocată sesiunii de finanțare, este de 440.000 mii lei.
  • Art.4. Direcția Analiză Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
  • Art.5. Prezenta dispoziție se publică pe pagina de internet a Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea „Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, hidro”.

Ghid de finanțare a Programului (Descarcă PDF) privind creșterea producției de energie din surse regenerabile, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 341/21.V.2010.

În cadrul ședinței Comitetului de Avizare din 18.02.2010 şi 03.03.2010 s-au stabilit proiectele acceptate spre finanţare din Fondul pentru Mediu (Descarcă PDF) depuse în cadrul Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă și hidro. Sesiunea 09-27.11.2009.

Menționam că solicitanții declarați acceptați pentru finanțare vor fi înștiințați prin scrisoare de selectare și contactați de personalul AFM pentru negocierea transelor de finanțare și stabilirea vizitei de cotă zero în vederea încheierii contractelor de finanțare. Sursă: www.afm.ro