Notificare privind confidențialitatea


Asociația Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA operează acest website în conformitate cu  Legea nr. 190/2018. Această lege stabilește măsurile necesare punerii în aplicare la nivel național, în principal, a prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, ce a deveni aplicabil începând cu 31 iulie 2018. Prin această notificare privind protecția datelor vă informăm care dintre datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt procesate atunci când accesați o pagină aparținând domeniului alea.ro.


1. Persoană responsabilă cu protecția datelor

Contact: Florin Andronescu (director ALEA) [email protected] Tel/fax: +4 0258 813 405


2. Vizitarea acestui site web

Dacă vizitați site-ul nostru web fără a ne contacta în mod activ, nu vor fi prelucrate date personale. Serverele pe care este găzdui acest website stochează doar temporar accesul dvs. în fișiere de jurnalizare. Aceste jurnale de acces înregistrează următoarele date: domeniu, IP, solicitări, agent utilizator, marca temporală, cod de stare. Aceste date sunt prelucrate în scopul de a permite ca site-ul web să fie încărcat pe computerul utilizatorului în mod optim și sigur din punct de vedere tehnic. Nu se fac legături cu alte informații personale. Este stocat într-un fișier jurnal pentru a optimiza site-ul web precum și pentru a asigura funcționalitatea și securitatea sistemelor noastre. Adresele IP conținute în intrările de jurnal sunt stocate doar temporar și nu sunt îmbinate cu alte baze de date decât dacă există indicii reale ale unei întreruperi în funcționarea corectă. Interesul nostru legitim în prelucrarea datelor conform articolului 6 alin. 1 teza 1 litera f) GDPR se află în aceste scopuri.


3.Cookie-uri

  • Din motive tehnice sunt utilizate cookie-uri temporare. Cookie-urile sunt fișiere text mici care permit utilizatorilor să fie recunoscute, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să se reautentifice de fiecare dată.
  • La accesarea unei pagini aparținând domeniului alea.ro sau oricare subdomeniu sunt setate numai cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic
  • Cookie-urile temporare („sesiune”) nu pot fi dezactivate deoarece sunt necesare pentru utilizarea acestui site web. „Cookie-ul SESSIONID” este folosit ca o caracteristică de identificare în aplicațiile pe protocoale fără stat pentru a recunoaște mai multe solicitări asociate de la un client și pentru a le atribui unei sesiuni. Acest cookie conține un ID alfanumeric lung, care este, de asemenea, stocat pe server. Dacă ambele ID-uri se potrivesc, clientul poate face cereri către server. Cookie-urile de sesiune utilizate pe acest site nu contin date personale Sesiunea și cookie-ul sunt distruse imediat ce site-ul este închis
  • Dacă nu doriți să permiteți cookie-uri, vă puteți ajusta setările browserului în consecință. Vă rugăm să rețineți, totuși, că funcțiile individuale ale acestui site web pot să nu funcționeze corect fără cookie-uri

captura


4. Drepturile dvs.

Vă puteți exercita în orice moment următoarele drepturi folosind datele de contact furnizate responsabilului nostru cu protecția datelor (a se vedea punctul 1 de mai sus):

• Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale
• Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa
• Dreptul la ștergerea datelor – puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, în cazul în care prelucrarea acestora s-a făcut ilegal sau în alte cazuri prevăzute de lege
• Dreptul de a vă retrage consimțământul – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului rămânând în continuare valabilă
• Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita și obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care contestați exactitatea datelor, în anumite circumstanțe
• Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții legale, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator
• Dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți, în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim
• Dreptul de a depune o plângere la societatea noastră sau la autoritatea competentă privind protecția datelor
• Dreptul de a vă adresa justiției