English version of this page is avalable here

Marșul Bicicletelor, Cetatea Alba Carolina, 2015

Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA – înființată în 2008 cu sprijnul programului Intelligent Energy Europe – este o asociație neguvernamentală non-profit care contribuie la dezvoltarea durabilă a Județului Alba prin îmbunătățirea situației în domeniul eficienței energetice, a managementului energetic și a utilizării energiei din surse regenerabile.


ALEA își propune pe de o parte să devină o autoritate competentă în promovarea dezvoltării durabile a Județului Alba – prin îmbunătățirea situației energetice actuale, iar pe de altă parte să fie un factor decisiv în schimbarea mentalității cetățenilor în ceea ce privește comportamentul lor în calitate de consumatori de energie.

HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului județean Alba, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației „Agenția Locală a Energiei Alba”
Intellgient Energy Europe


Obiectivele principale ale agenției:

 • Elaborarea unei politici energetice la nivel județean;
 • Suport dat autorităților publice locale în realizarea și implementarea unor planuri locale de acțiune pentru energie durabilă și climă;
 • Promovarea unor proiecte de eficiență energetică în entități economice, clădiri aparținând instituțiilor publice, locuințe, sisteme de utilități publice;
 • Promovarea implementării unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile în județul Alba;
 • Creșterea gradului de informare și educare în domeniul energiei inteligente atât a cetățenilor cât și a factorilor de decizie din administrația publică locală și din sectorul privat.

De la înființare, ALEA se recomandă prin:

 • Realizarea Masterplanului energetic al județului Alba – primul la nivel de județ în Romania având emis avizul de mediu;
 • Susținerea a peste 30 de municipalități semnatare ale Convenției Primarilor – inițiativa europeană de mare anvergură – în elaborarea și implementarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă (și Climă);

Agenția Locală a Energiei Alba este suporter recunoscut la nivelul Comisiei Europene al Inițiativei „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” asumându-și promovarea acesteia și oferirea de suport tehnic complet autorităților publice semnatare; acest sprijin acoperă efectuarea analizei energetice inițiale și de monitorizare (inventarele de consumuri energetice și emisii de CO2 aferente) cu identificarea resurselor locale de energie regenerabilă, realizarea planurilor de acțiune pentru energie durabilă și climă – PAEDC, sprijin în monitorizarea și implementarea acestor planuri, ajungându-se până la asigurarea managementului complet al acestor procese.


 • Consultanță pentru administrațiile locale în domeniul managementului energetic și pentru accesarea de fonduri europene în domeniul energetic;
 • Organizarea de seminarii și workshop-uri pe teme legate de sursele regenerabile de energie, eficiență energetică, management energetic, iluminat public eficient, mobilitate urbană durabilă;
 • Organizarea anuală a evenimentului „Târgul Alba Green Energy” eveniment cheie la nivelul Județului Alba care vizează dezvoltarea piețelor locale de aplicații de producere a energiei din surse regenerabile și de creștere a eficientei energetice (cunoscut anterior ca „Târgul ALEA”);
 • Organizarea campaniei de conștientizare în rândul tinerilor: eCOol, în care liceenii din județ creează vestimentație din materiale reciclate sau reciclabile,
 • Susținerea unor cursuri de conștentizare în școlile din Alba Iulia;
 • Sprijin în promovarea și derularea unor programe naționale precum: Casa Verde pentru persoane fizice, Casa Verde pentru instituții publice, Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe;
 • Participarea la realizarea unei hărți a potențialului eolian a județului Alba;
 • Promovarea în județul Alba a unor proiecte de utilizare a energiei din surse regenerabile (micro-hidro, eolian, fotovoltaic);
 • Pe lângă parteneriatul strategic cu Consiliul Județean Alba pentru dezvoltarea durabila a județului, ALEA are ca principali parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru;
 • ALEA este membră a FEDARENE – Federația Europeana a Agențiilor și Regiunilor pentru Energie
 • ALEA este membră fondatoare a CEESEN – Rețeaua pentru Energie Durabilă din Europa Centală și de Est
 • Începând cu anul 2023 ALEA îndeplinește în România funcția de Hub Național EUCF care va sprijini promovarea apelurilor EUCF, exercitând de asemenea rolul de Expert Național EUCF

Implicarea în peste 15 proiecte europene din cadrul programului “Intelligent Energy Europe”; aceste proiecte acoperă domenii precum: clădiri durabile (către nZEB), iluminat public eficient, utilizarea rațională a energiei în locuințe, dezvoltarea capacității comunităților locale de a utiliza sursele regenerabile de energie, realizarea unui observator energetic regional, achiziții publice verzi, mobilitate urbana durabilă, promovarea utilizării vehiculelor electrice.


E-mail: [email protected] Tel/fax: 0258 813 405Trandafirilor 16, Birou 13, Alba Iulia 510113