ALEA furnizează servicii la nivel național, pe întreg teritoriul României • Servicii de management energetic la nivelul autorităților locale cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori conform prevederilor din Cap. 4 – Programe de măsuri – Art. 9 alin. 21 și 22 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică (actualizată)

 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Programelor de Îmbunătățire  a Eficienței Energetice pentru localități cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori conform prevederilor din Cap. 4 – Programe de măsuri – Art. 9 alin. 20 și 22 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică (actualizată)

 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă – PAED, în cadrul inițiativei „Convenția Primarilor” 2020;

 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă – PAEDC, în cadrul inițiativei „Convenția Primarilor” 2030;
  Lista actualizată a localităților semnatare ale Convenției Primarilor sprijinite de ALEA

 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă;

 • Planificarea energetică atât la nivel de județ cât și la nivel de autoritate locală;
 • Identificarea potențialelor proiecte de eficiență energetică și de surse regenerabile de energie cu cofinanțare națională sau europeană;
 • Asistență tehnică de specialitate legată de eficiența energetică și de surse regenerabile de energie atât pentru publicul larg cât și pentru mediul de afaceri;
 • Organizarea de campanii legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de energie;
 • Organizarea de evenimente (conferințe, seminarii, workshop-uri, sesiuni de formare) legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de energie, mobilitate;
 • Susținerea orelor educative pentru tineri în eficiență energetică, sursele regenerabile de energie și reciclare.

Servicii furnizate de Agenția Locală a Energiei Alba prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP):

 • Serviciile pot fi contractate prin Proceduri de atribuire > Cumparari directe
  Ofertant:  Agentia Locala a Energiei Alba – ALEA
 • CPV: 71314300-5 – Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)

Servicii furnizate de Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA prin SEAP*

 Denumire  Descriere
Servicii realizare Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice – PIEE pentru localități având între 5.000-150.000 locuitori Realizarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru localități în condițiile legii 121/2014 presupunând:

 • stabilirea datelor energetice necesare întocmirii referinței de consum pentru localitate;
 • evaluarea situației în domeniul consumurilor energetice pe plan local prin analiza pe sectoare a datelor de consum;
 • propunerea unui format de colectare a datelor în vederea întocmirii de către autoritatea contractantă a unei baze de date energetice la nivel local, utilă în procesul de monitorizare a Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice și a performanței acțiunilor de eficientizare energetică;
 • întocmirea matricei de evaluare a localității din punct de vedere al managementului energetic;
 • generarea unor indicatori specifici locali privind consumurile energetice pe categorii de consumatori;
 • inventarierea (utilizând date furnizate de autoritatea contractantă) a acțiunilor de îmbunătățire a eficienței energetice derulate la nivel local, cele aflate în curs de derulare și cele planificate;
 • propunerea pentru implementare a unor noi acțiuni de îmbunătățire a eficienței energetice;
 • evaluarea și estimarea performanței și a impactului acțiunilor de îmbunătățire a eficienței energetice (ușurința implementării, costuri, interval de timp necesar, reduceri ale consumurilor de energie și a emisiilor de carbon asociate);
 • elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice conform modelului propus de ANRE în scopul încadrării autorității contractante în cerințele legii 121/2014

Autorizația ANRE de societate prestatoare de servicii energetice pentru localități Nr. 13 din 23.01.2018

Servicii actualizare Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice – PIEE pentru localități având cel mult 20.000 locuitori Îîntocmirea raportului de monitorizare anual la Programul de Îmbunătățire a Eficientei Energetice (PIEE) pentru localități în condițiile legii 121/2014 presupunând:

 • -stabilirea datelor energetice necesare întocmirii monitorizării consumului din localitate;
 • -evaluarea situației curente in domeniul consumurilor energetice pe plan local prin analiza pe sectoare a datelor de consum;
 • -compararea consumurilor energetice prin analiza multisectoriala a datelor de consum;
 • -actualizarea matricei de evaluare a localității din punct de vedere al managementului energetic;
 • -inventarierea (utilizând date furnizate de autoritatea contractanta) a acțiunilor de îmbunătățire a eficientei energetice derulate la nivel local, cele aflate in curs de derulare și cele planificate;
 • -propunerea pentru implementare a unor noi acțiuni de îmbunătățire a eficientei energetice;

NOTĂ: este necesară existența PIEE elaborat conform modelului propus de ANRE la nivelul UAT contractante și transmiterea acestui PIEE în format editabil către ALEA. Autorizația ANRE de societate prestatoare de servicii energetice pentru localități Nr. 13 din 23.01.2018

Servicii realizare Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima – PAEDC 2050 pentru localități având între 20.000 și 500.000 locuitori Planul de Acțiune pentru Energie Durabila și Climă – PAEDC 2050 este instrumentul de planificare locală compus din PAED 2050 + PAASC. Serviciile de realizare PAEDC 2050 presupun:

 • elaborare componentă Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) conform metodologiei Convenției Primarilor privind Clima și Energia pentru anul 2050 – realizare: viziune și strategie, inventarul consumurilor si a emisiilor de baza (BEI) la nivelul UAT si planul (lista) de acțiuni pentru energie durabilă;
 • definirea cadrului de monitorizare al consumurilor de energie si emisiilor la nivel local si a acțiunilor din domeniul energiei durabile;
 • elaborare componentă Plan de Acțiune pentru Adaptare la Schimbările Climatice (PAASC) conform metodologiei Convenției Primarilor privind Clima si Energia pentru anul 2050 – realizare: viziune si strategie, Analiza Riscurilor si a Vulnerabilităților la nivel local si planul (lista) de acțiuni pentru adaptare la schimbările climatice;
 • definirea cadrului de monitorizare a riscurilor si vulnerabilităților la nivel local si a acțiunilor pentru adaptare la schimbări climatice;
 • operarea modificărilor specifice in platforma web a Convenției Primarilor: adeziune, încărcare documente si date: viziune și strategie, consumuri energetice, acțiuni, etc.

ALEA – suporter oficial al Convenției Primarilor din 21.10.2014

Servicii actualizare PAED/PAEDC pentru localități având între 20.000 și 500.000 locuitori Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă – PAEDC este instrumentul de planificare locală compus din PAED 2050 + PAASC. Serviciile de actualizare PAED/PAEDC presupun:

 • actualizare componentă Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) conform metodologiei Convenției Primarilor privind Clima și Energia pentru anul 2050 – adaptare: viziune și strategie, validare inventar de bază consumuri și emisii (BEI) existent la nivelul UAT și actualizare plan (lista) de acțiuni pentru energie durabilă, propunerea unor acțiuni noi;
 • actualizarea sau definirea cadrului de monitorizare al consumurilor de energie și emisiilor la nivel local și a acțiunilor din domeniul energiei durabile;
 • elaborare/actualizare componentă Plan de Acțiune pentru Adaptare la Schimbările Climatice (PAASC) conform metodologiei Convenției Primarilor privind Clima și Energia pentru anul 2050 – realizare: viziune și strategie, Analiza Riscurilor și a Vulnerabilităților la nivel local și planul (lista) de acțiuni pentru adaptare la schimbările climatice;
 • definirea cadrului de monitorizare a riscurilor și vulnerabilităților la nivel local și a acțiunilor pentru adaptare la schimbări climatice;
 • operarea modificărilor specifice in platforma web a Convenției Primarilor: adeziune, încărcare documente și date: viziune și strategie, consumuri energetice, acțiuni, etc.

NOTĂ: pentru acest serviciu este necesară existența PAED/PAEDC elaborat conform metodologiei Convenției Primarilor, la nivelul UAT contractante și transmiterea acestui document în format editabil către ALEA. În caz contrar, considerați oferta noastră pentru Serv. realizare PAEDC 2050.

ALEA – suporter oficial al Convenției Primarilor din 21.10.2014

*pentru disponibilitatea serviciilor și tarife accesați e-licitatie.ro

Pagina ALEA din lista de participanți SEAP (ofertant)

English content

Services provided by Alba Local Energy Agency

 • Energy planning at county and local level;
 • Energy management services to local authorities;
 • Professional technical assistance in the elaboration of the Sustainable Energy Action Plans, under the „Covenant of Mayors” initiative;
 • Professional technical assistance in the elaboration of the Sustainable Urban Mobility Plans;
 • Identification of energy efficiency and renewable energy related projects with national or European co-financing;
 • Professional technical assistance related to energy efficiency and renewable energy sources for the general public and for the business environment;
 • Organisation of energy efficiency and renewable energy related campaigns;
 • Organisation of various events (conferences, seminars, workshops, training sessions) on energy efficiency,renewable energy and urban mobility;
 • Educational classes for the young generation related to energy efficiency, renewable energy and recycling.

E-mail: [email protected] Tel/fax: 0258 813 405Vizualizați pe hartă