• Planificarea energetică atât la nivel de județ cât și la nivel de autoritate locală;
 • Servicii de management energetic la nivelul autorităților locale;
 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă – PAED, în cadrul inițiativei „Convenția Primarilor” 2020;
 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă – PAEDC, în cadrul inițiativei „Convenția Primarilor” 2030;
 • Lista actualizată a localităților semnatare ale Convenției Primarilor sprijinite de ALEA
 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Programelor de Îmbunătățire  a Eficienței Energetice pentru localități cu o populație mai mare de 5000 de locuitori conform prevederilor din Cap. 4 – Programe de măsuri – Art. 9 lit.14 din Legea nr 121/2014;
 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă;
 • Identificarea potențialelor proiecte de eficiență energetică și de surse regenerabile de energie cu cofinanțare națională sau europeană;
 • Asistență tehnică de specialitate legată de eficiența energetică și de surse regenerabile de energie atât pentru publicul larg cât și pentru mediul de afaceri;
 • Organizarea de campanii legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de energie;
 • Organizarea de evenimente (conferințe, seminarii, workshop-uri, sesiuni de formare) legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de energie, mobilitate;
 • Susținerea orelor educative pentru tineri în eficiență energetică, sursele regenerabile de energie și reciclare.

Servicii furnizate de Agenția Locală a Energiei Alba prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP):

 • Serviciile pot fi contractate prin Proceduri de atribuire > Cumparari directe
 • Ofertant:  Agentia Locala a Energiei Alba – ALEA
 • CPV: 71314300-5 – Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)

Servicii furnizate de Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA prin SEAP*

 Denumire Cod SEAP Încadrare  Descriere
Servicii de management energetic pentru localități MEL30 mai puțin de 30.000 locuitori Serviciile de management energetic pentru localități sunt prestate în condițiile legii 121/2014 presupunând:
-organizarea unui sistem de colectare a datelor de consumuri energetice;
-consultanță în realizarea proiectelor de investiții ce au ca efect creșterea eficientei utilizării resurselor de combustibili și energie;
-evaluarea potențialului surselor locale de energie regenerabilă;
-analiza consumurilor energetice și elaborarea propunerilor de acțiuni pentru creșterea eficientei energetice;
-coordonarea realizării Programului de Îmbunatățire a Eficientei Energetice;
-monitorizarea Programului de Îmbunatățire a Eficientei Energetice și propunere unor măsuri corective;
-analiza declarației de consum total anual de energie ce trebuie realizata conform legii;
-implicarea în promovarea unor programe și campanii publice de informare/conștientizare a cetățenilor.
MEL40 între30.000 și 40.000 locuitori
MEL70 între 40.000 și 70.000 locuitori
MEL100 între 70.000 și 100.000 locuitori
MEL150 între 100.000 și 150.000 locuitori
Servicii de realizare Program de Îmbunatățire a Eficienței Energetice pentru localități  PIEE20 între 5.000 și 20.000 locuitori Servicii de realizare Program de Îmbunatățire a Eficienței Energetice pentru localități în condițiile legii 121/2014 presupunând:
-stabilirea datelor energetice necesare întocmirii referinței de consum pentru localitate;
-evaluarea situației în domeniul consumurilor energetice pe plan local prin analiza pe sectoare a datelor de consum;
-propunerea unui format de colectare a datelor în vederea întocmirii de către autoritatea contractanta a unei baze de date energetice la nivel local, utila în procesul de monitorizare a Programului de Îmbunatățire a Eficientei Energetice și a performantei acțiunilor de eficientizare energetică;
-întocmirea matricei de evaluare a localității din punct de vedere al managementului energetic;
-generarea unor indicatori specifici locali privind consumurile energetice pe categorii de consumatori;
-inventarierea (utilizând date furnizate de autoritatea contractantă) a acțiunilor de îmbunatățire a eficientei energetice derulate la nivel local, cele aflate în curs de derulare și cele planificate;
-propunerea pentru implementare a unor noi acțiuni de îmbunatățire a eficientei energetice;
-evaluarea și estimarea performantei și a impactului acțiunilor de îmbunatățire a eficientei energetice (ușurința implementării, costuri, interval de timp necesar, reduceri ale consumurilor de energie și a emisiilor de carbon asociate);
-elaborarea Programului de Îmbunatățire a Eficienței Energetice conform modelului propus de ANRE în scopul încadrării autorității contractante în cerințele legii 121/2014 și a autorităților din domeniul energetic.
 PIEE40 între 20.000 și 40.000 locuitori
PIEE70 între 40.000 și 70.000 locuitori
 PIEE100 între 70.000 și 100.000 locuitori
 PIEE150 între 100.000 și 150.000 locuitori

*pentru disponibilitatea serviicilor și tarife accesați www.e-licitatie.ro

Criteriu identificare servicii: căutare în catalog după ofertant