ALEA furnizează servicii la nivel național, pe întreg teritoriul României • Servicii de management energetic la nivelul autorităților locale cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori conform prevederilor din Cap. 4 – Programe de măsuri – Art. 9 alin. 21 și 22 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică (actualizată);

 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Programelor de Îmbunătățire  a Eficienței Energetice pentru localități cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori conform prevederilor din Cap. 4 – Programe de măsuri – Art. 9 alin. 20 și 22 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică (actualizată);

 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă – PAED, în cadrul inițiativei „Convenția Primarilor” 2020;

 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă – PAEDC, în cadrul inițiativei „Convenția Primarilor” 2030;
  Lista actualizată a localităților semnatare ale Convenției Primarilor sprijinite de ALEA

 • Asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă;

 • Planificarea energetică atât la nivel de județ cât și la nivel de autoritate locală;
 • Identificarea potențialelor proiecte de eficiență energetică și de surse regenerabile de energie cu cofinanțare națională sau europeană;
 • Asistență tehnică de specialitate legată de eficiența energetică și de surse regenerabile de energie atât pentru publicul larg cât și pentru mediul de afaceri;
 • Organizarea de campanii legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de energie;
 • Organizarea de evenimente (conferințe, seminarii, workshop-uri, sesiuni de formare) legate de eficiența energetică și de sursele regenerabile de energie, mobilitate;
 • Susținerea orelor educative pentru tineri în eficiență energetică, sursele regenerabile de energie și reciclare.

Servicii furnizate de Agenția Locală a Energiei Alba prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP):

 • Serviciile pot fi contractate prin Proceduri de atribuire > Cumparari directe
  Ofertant:  Agentia Locala a Energiei Alba – ALEA
 • CPV: 71314300-5 – Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)

Servicii furnizate de Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA prin SEAP*

 Denumire Cod SEAP Încadrare  Descriere
Servicii de management energetic pentru localități conform Legii nr. 121/2014 (actualizată) MEL30 Mai puțin de 30.000
de locuitori
Serviciile de management energetic pentru localități sunt prestate în condițiile Legii nr. 121/2014 cu modificările și completările ulterioare presupunând:
-organizarea unui sistem de colectare a datelor de consumuri energetice;
-consultanță în realizarea proiectelor de investiții ce au ca efect creșterea eficienței utilizării resurselor de combustibili și energie;
-evaluarea potențialului surselor locale de energie regenerabilă;
-analiza consumurilor energetice și elaborarea propunerilor de acțiuni pentru creșterea eficientei energetice;
-coordonarea realizării Programului de Îmbunatățire a Eficientei Energetice;
-monitorizarea Programului de Îmbunatățire a Eficientei Energetice și propunerea unor măsuri corective;
-analiza declarației de consum total anual de energie ce trebuie realizată conform legii;
-implicarea în promovarea unor programe și campanii publice de informare/conștientizare a cetățenilor.
MEL40 Între 30.000 și 40.000
de locuitori
MEL70 Între 40.000 și 70.000
de locuitori
MEL100 Între 70.000 și 100.000
de locuitori
MEL150 Între 100.000 și 150.000
de locuitori
Servicii de realizare Program de Îmbunatățire a Eficienței Energetice pentru localități conform Legii nr. 121/2014 (actualizată)  PIEE10 Între 5.000
și 10.000
de locuitori
Servicii de realizare Program de Îmbunatățire a Eficienței Energetice pentru localități în condițiile Legii nr. 121/2014 cu modificările și completările ulterioare presupunând:
-stabilirea datelor energetice necesare întocmirii referinței de consum pentru localitate;
-evaluarea situației în domeniul consumurilor energetice pe plan local prin analiza pe sectoare a datelor de consum;
-propunerea unui format de colectare a datelor în vederea întocmirii de către autoritatea contractantă a unei baze de date energetice la nivel local, utilă în procesul de monitorizare a Programului de Îmbunatățire a Eficientei Energetice și a performanței acțiunilor de eficientizare energetică;
-întocmirea matricei de evaluare a localității din punct de vedere al managementului energetic;
-generarea unor indicatori specifici locali privind consumurile energetice pe categorii de consumatori;
-inventarierea (utilizând date furnizate de autoritatea contractantă) a acțiunilor de îmbunatățire a eficientei energetice derulate la nivel local, cele aflate în curs de derulare și cele planificate;
-propunerea pentru implementare a unor noi acțiuni de îmbunatățire a eficientei energetice;
-evaluarea și estimarea performantei și a impactului acțiunilor de îmbunatățire a eficientei energetice (ușurința implementării, costuri, interval de timp necesar, reduceri ale consumurilor de energie și a emisiilor de carbon asociate);
-elaborarea Programului de Îmbunatățire a Eficienței Energetice conform modelului propus de ANRE în scopul încadrării autorității contractante în cerințele Legii nr. 121/2014 cu modificările și completările ulterioare și a autorităților din domeniul energetic.
PIEE20 Între 10.000 și 20.000
de locuitori
 PIEE40 Între 20.000 și 40.000
de locuitori
PIEE70 Între 40.000 și 70.000
de locuitori
 PIEE100 Între 70.000 și 100.000
de locuitori
 PIEE150 Între 100.000 și 150.000
de locuitori

*pentru disponibilitatea serviicilor și tarife accesați www.sicap-prod.e-licitatie.ro

Pagina ALEA din lista de participanți SEAP (ofertant)