Scopul prezentei legi îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice în vederea atingerii obiectivului național de creștere a eficienței energetice.” (art. 1, alin. 1).


Legea 121 din 18.07.2014 conține obligații pentru diverse categorii de consumatori de energie aflați pe teritoriul României și precizări privind modul în care aceștia trebuie să ducă la îndeplinire sarcina de consumator responsabil.

Descărcați/vizualizați Legea nr. 121 din 18.07.2014 privind eficiența energetică cu modificările și completările ulterioare din 01.01.2022