casa_verde_autoritati-publice_alea

A apărut „Ghidul de finanțare (PDF) a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult”.

Ghidul a fost publicat în Monitorul Oficial al României numărul 731 din data de 3 noiembrie 2010.

Informații noi privind Programul

Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, din 10 ianuarie 2011:

 • Art.1. Se aprobă prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor de finanțare din cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unități administrativ teritoriale, instituții publice și unități de cult, până la data de 31 ianuarie 2011.
 • Art.2. Direcția Analiză Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 529 din 25 noiembrie 2010

 • Art.1. În perioada 15.12.2010 – 20.01.2011, Administrația Fondului pentru Mediu organizează sesiune de depunere a cererilor de finanțare a proiectelor din cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unități administrativ teritoriale, instituții publice și unități de cult.
 • Art.2. Suma alocată sesiunii de finanțare, este de 100.000 mii lei.
 • Art.3. Direcția Analiză Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Beneficiari

Obiectul Programului îl reprezintă finanțarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire. Beneficiarii sunt unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult.

Unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice sau unitățile de cult pot depune proiecte de finanțare în cadrul Programului pentru imobilele aflate în proprietatea ori în administrarea lor. În cadrul Programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, energie eoliană, energie hidro, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate şi biogaz sau orice alte sisteme care conduc la îmbunatățirea calității aerului, apei și solului.

IMPORTANT!

Instituțiile publice/Unitățile de cult care doresc participarea la Program trebuie să aibă un studii de fezabilitate pentru obiectivul ales, elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece și apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, și numărul de utilizatori, exceptând acorduri și autorizații.

Criteriile de eligibilitate necesar a fi îndeplinite:

 1. să nu înregistreze obligații de plată restante la bugetul general consolidat;
 2. să facă dovada că poate să asigure și va asigura contribuția proprie în vederea implementării proiectului;
 3. să aibă în administrare sau în proprietate imobilul pe care urmează să se implementeze proiectul.

Finanțarea nerambursabilă, asigurată prin Fondul de Mediu, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Cuantumul finanțării pentru instituțiile publice nu poate depăși valoarea de 2.000.000 lei. Cuantumul finanțării pentru unitățile de cult nu poate depăși valoarea de 500.000 lei. Cuantumul finanțării în cazul unităților administrativ-teritoriale nu poate depăși următoarele valori:

 • 4.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
 • 3.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 și 100.000;
 • 2.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 și 50.000;
 • 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 şi 20.000;
 • 500.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:

 • cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiției conform studiului de fezabilitate (instalații, echipamente, subansamble, construcții aferente instalațiilor);
 • cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor și încercărilor;
 • taxa pe valoarea adăugată (TVA);
 • cheltuielile cu consultanță, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiția de bază.