Consiliul Județean Alba a depus în ultimii 10 ani eforturi susținute vizând asigurarea
utilizării raționale a energiei și eficiența energetică, dezvoltarea și gestionarea utilizărilor
resurselor energetice, promovarea și dezvoltarea energiilor alternative

Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții de coordonare a autorităților publice locale și de asigurare a cadrului necesar furnizării serviciilor publice de interes județean, conform Legii 215/2001 a administrației publice locale și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba, pe perioada 2014-2020, a inițiat elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre care și prezentul document.


Având în vedere cele prezentate precum și datele deținute privind situația actuală, consideram prioritar abordarea domeniului energiei la nivelul Județului Alba prin prisma implicațiilor pe care le are asupra calității vieții populației. Accesul la energie înseamnă pe lângă satisfacerea necesităților energetice de baza (încălzire, răcire, gătit, apă cadă, etc) și acces la educație, informație, acestea fiind considerate cerințe minime ale unui trai decent.

Strategia își propune o identificare a situației existente – Analiza diagnostic – a domeniului, analiză ce integrează aspecte economice, sociale și de mediu, urmată de o analiză SWOT, iar ca și concluzii ale demersului, se va realiza un plan de acțiuni pentru perioada 2018-2023.


Ca orice demers de planificare strategică, documentul este realizat cu consultarea factorilor interesați în domeniul energetic: autorități locale, instituții competente, asociații de consumatori, furnizori de servicii, entități implicate in producerea, distribuția si furnizarea energiei; este importantă obținerea sprijinului și implicării cetățenilor în promovarea eficienței energetice și în utilizarea surselor regenerabile de energie.

Documentul elaborat sub coordonarea Consiliului Județean Alba și cu sprijinul tehnic al Agenției Locale a Energiei Alba, urmărește să cuprindă punctele de vedere, opiniile și perspectivele celor care au legătură directă sau indirectă cu domeniul energiei la nivelul Județului Alba. Strategia împreună cu anexele este disponibilă pentru vizualizare/descărcare la link-urile de mai jos:

Strategia Județului Alba în domeniul Energiei 2018-2023


Anexa 1 – Harta stațiilor de tratare și epurare SC APA CTTA SA Alba
Anexa 2 – Proiecte prioritare în perioada 1014 – 2020 din reg. Centru
Anexa 3 – Harta rețelelor și centralelor eoliene din România
Anexa 4 – Harta de potențial a vânturilor din jud. Alba
Anexa 5 – Harta rețelelor și a centralelor fotovoltaice din România
Anexa 6 – Harta potențialului solar din jud. Alba
Anexa 7 – Abaterea față de medie a consumului de gaze naturale din jud. Alba
Anexa 8 – Evoluția procentuală a consumului de energie electrică din jud. Alba