Consiliul Județean Alba a depus în ultimii 10 ani eforturi susținute vizând asigurarea
utilizării raționale a energiei și eficiența energetică, dezvoltarea și gestionarea utilizărilor
resurselor energetice, promovarea și dezvoltarea energiilor alternative

Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții de coordonare a autorităților publice locale și de asigurare a cadrului necesar furnizării serviciilor publice de interes județean, conform Legii 215/2001 a administrației publice locale și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba, pe perioada 2014-2020, a inițiat elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre care și prezentul document.


Având în vedere cele prezentate precum și datele deținute privind situația actuală, consideram prioritar abordarea domeniului energiei la nivelul Județului Alba prin prisma implicațiilor pe care le are asupra calității vieții populației. Accesul la energie înseamnă pe lângă satisfacerea necesităților energetice de baza (încălzire, răcire, gătit, apă cadă, etc) și acces la educație, informație, acestea fiind considerate cerințe minime ale unui trai decent.

Strategia își propune o identificare a situației existente – Analiza diagnostic – a domeniului, analiză ce integrează aspecte economice, sociale și de mediu, urmată de o analiză SWOT, iar ca și concluzii ale demersului, se va realiza un plan de acțiuni pentru perioada 2018-2023.


Ca orice demers de planificare strategică, documentul este realizat cu consultarea factorilor interesați în domeniul energetic: autorități locale, instituții competente, asociații de consumatori, furnizori de servicii, entități implicate in producerea, distribuția si furnizarea energiei; este importantă obținerea sprijinului și implicării cetățenilor în promovarea eficienței energetice și în utilizarea surselor regenerabile de energie.

Documentul elaborat sub coordonarea Consiliului Județean Alba și cu sprijinul tehnic al Agenției Locale a Energiei Alba, urmărește să cuprindă punctele de vedere, opiniile și perspectivele celor care au legătură directă sau indirectă cu domeniul energiei la nivelul Județului Alba. Strategia împreună cu anexele este disponibilă pentru vizualizare/descărcare la link-urile de mai jos:

Strategia Județului Alba în domeniul Energiei 2018-2023


Anexa 1 – Harta stațiilor de tratare și epurare SC APA CTTA SA Alba
Anexa 2 – Proiecte prioritare în perioada 1014 – 2020 din reg. Centru
Anexa 3 – Harta rețelelor și centralelor eoliene din România
Anexa 4 – Harta de potențial a vânturilor din jud. Alba
Anexa 5 – Harta rețelelor și a centralelor fotovoltaice din România
Anexa 6 – Harta potențialului solar din jud. Alba
Anexa 7 – Abaterea față de medie a consumului de gaze naturale din jud. Alba
Anexa 8 – Evoluția procentuală a consumului de energie electrică din jud. Alba

English content

The Energy Strategy of Alba County 2018-2023 aims to identify the existing energy situation – diagnostic analysis – of the field, the analysis that integrates economic, social and environmental aspects, followed by a SWOT analysis, and as conclusions of the approach, folloed by an action plan for the same period. Like any strategic planning approach, the document is implemented with the involvement of stakeholders in the energy field: local authorities, competent institutions, consumer associations, service providers, entities involved in the production, distribution and supply of energy.

It is important to get the support and involvement of citizens in promoting energy efficiency and the use of renewable energy sources. The strategy was prepared under the coordination of the Alba County Council and with the technical support from Alba Local Energy Agency – ALEA, elaborated to include the views, opinions and perspectives of those directly or indirectly related to the energy field at the County level.


The Energy Strategy of Alba County 2018-2023 was elaborated by Alba County Councill and ALEA as technical body with the purpose consolidate and empower the planning and implementation of sustainable energy measures specific to sectorial needs at local and regional level in Alba County. The 10 objectives of the Energy Strategy are:

  • Objective 1: Improving conventional energy sources availability by increasing the regional distribution networks coverage in rural and mountain areas of Alba County;
  • Objective 2: Improving energy security by increasing the regional diversity of energy carriers available to final consumers;
  • Objective 3: Increasing energy efficiency and RES use in municipal and public sector
  • Objective 4: Supporting a regional action framework for local energy management at municipal level;
  • Objective 5: Updating regional RES potential maps and studies (eg: geothermal, biomass, micro-hidro, wind, others);
  • Objective 6: Increasing the use of RES for the benefit of local communities in the region;
  • Objective 7: Assessing the social dimension of energy accessibility and energy poverty;
  • Objective 8: Increasing the  intervention capacity of municipalities in the region for energy poverty and protection of vulnerable energy consumers;
  • Objective 9: Increasing the degree of involvement in energy efficiency and RES of citizens, private and public actors;
  • Objective 10: Culturalization and schooling of citizens from the region in energy efficiency and RES topics

Currently these 10 objectives constitute the regioal strategic framework for the implementation of more than 50 specific measures, as found in the Energy Strategy Action Plan.