Județul Alba este primul din țară care are o hartă eoliană. Harta a fost realizată după măsurători profesioniste desfășurate timp de opt luni ale căror rezultate au fost coroborate cu datele istorice ale stațiilor meteo existente pentru zona județului Alba. Existența acestei hărți se datorează exclusiv unei colaborări între administrația județeana din Alba și o organizație germană foarte cunoscută, din care a rezultat un proiect concret.

alba county wind potential map harta eolaina judet alba

„Identificarea şi promovarea potențialului de energie regenerabilă în Județul Alba” este un proiect de cooperare internaționala dezvoltat între Consiliului Județean Alba și Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică GTZ, desfășurat în perioada octombrie 2008 – octombrie 2010.

Activitățile proiectului au fost legate de identificarea siturilor cu potențial pentru centralele eoliene precum și realizarea de măsurători de vânt semnificative pentru județul Alba. Rezultatele sunt publicate în forma unei hărți eoliene detaliate care arată potențialul de energie eoliană existent în zona județului Alba.

Coordonarea locală și punerea în aplicare a activităților proiectului au fost efectuate de către Consiliul Județean Alba şi GTZ, în colaborare cu Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi IWC, o companie mixtă între Windkraft Nord (WKN) şi Siemens cu sediul în Husum care a format un Parteneriat public-privat (PPP) cu GTZ pentru implementarea proiectului.

Pentru evaluarea potențialului eolian al județului Alba, în apropiere de Alba Iulia a fost montat un turn cu înălțimea de 85 m, dotat cu echipamente moderne de măsurare, pentru evaluarea curenților de aer, analizându-se înregistrările obținute în perioada 8.11.2009 – 30.6.2010. Începând cu data de 26.05.2010 au fost efectuate măsurători suplimentare dintr-un turn de telecomunicații situat la 25 de km de primul turn. Măsurătorile confirmă, pe de o parte, că viteza vântului nu creste proporțional cu creșterea înălțimii, iar pe de altă parte, că, punctele de măsurare sunt influențate foarte mult de poziția văii.

Carpații Apuseni și Carpații Meridionali ecranează suprafețe mari ale județului, iar văile produc efectul de canalizare a vântului. În județul Alba, şi, în particular, în valea din direcția nord-est-sud-vest, pe timpul iernii predomină curenți de vânt din direcția nord-est, iar în jumătatea din an când este vară, pe perioada măsurătorilor, predomină curenții din direcția sud-vest.

Viteza vântului măsurată în aproximativ opt luni din turnul de 85 de m a fost de 4,24 m/s. Drept urmare, producerea energiei eoliene în parcuri de mari dimensiuni nu este rentabilă în această locaţie, la momentul actual, cu tehnologia existentă pe piața. În restul zonei supuse studiului, vitezele medii prognozate sunt cuprinse între 5,0 și 6,0 m/s ca medie anuală, la o înălțime de 100 m a centrului de greutate, în cele mai bune poziții expuse.

Au fost comparate 10 pachete anuale de înregistrări ale stațiilor meteo din Sibiu, Deva şi Cluj-Napoca, dar și măsurători efectuate pe parcursul a 3 ani de stația Blaj, rezultatul arătând că înregistrările primite de la stația meteo din Sibiu au fost cele mai apropiate de înregistrările obținute în punctele de măsură.

O hartă a potențialului eolian este foarte importantă, chiar decisivă în identificarea unor zone, care, la rândul lor, pot fi rentabile din punct de vedere economic pentru producerea de energie eoliană. Cu toate acestea, este necesară realizarea unei măsurători suplimentare a vântului în zona centrului de greutate, pe o durată minimă de 1 an pentru a stabili datele exacte ale unei investiții ulterioare. Rezultatele proiectului comun cu partea germană, arată că județul Alba are potențial eolian substanțial în zone limitate.