Agenţia Locală a Energiei Alba, Consiliul Judeţean Alba şi Societatea Germană de Cooperare Tehnică au organizat în data de 18 iunie 2009 workshopul ”Dezvoltarea unui proiect de energie eoliană în judeţul Alba”. Workshopul a avut loc la Golf Hotel Pianu, în imediata apropiere a terenului de golf “Paul Tomiţă”.

Printre participanţi s-au numărat specialişti români şi străini, potenţiali investitori, reprezentanţi ai administraţiei publice locale (primari), instituţii de învăţământ şi cercetare, agenţii cu activitate în  domeniu, organizaţii neguvernamentale, firme de consultanţă şi public interesat de sectorul energiilor regenerabile.

Principalele subiecte abordate au fost:

 • Prezentarea proiectului comun dintre Consiliul Judeţean Alba şi Societatea Germană de Cooperare Tehnică – GTZ: obiective, parteneri, activităţi, stare curentă, activităţi planificate, rezultate aşteptate, discuţii.
 • Dezvoltarea şi implementarea unui proiect de energie eoliană: criterii de selecţie a proiectelor cu potenţial de energie eoliană, cerinţe de bază pentru crearea proiectelor de energie eoliană, barierele majore care apar, repere şi desfăşurare în timp (exemple), costurile investiţiilor în centrale electrice eoliene, potenţialul economic şi constrângerile, întrebări şi discuţii.
 • Măsurarea potenţialului eolian
  1. Standard de cerinţe şi soluţii
  2. Instalaţii de măsurare şi transmiterea de date
  3. Evaluarea datelor eoliene
 • Cerinţe legale privind dezvoltarea unui proiect eolian
 • Perspectivă: beneficiile potenţiale ale energiei eoliene în judeţul Alba:  dezvoltarea economică, securitatea  alimentării cu energie, protecţia mediului, contribuţia la obiectivele legate de diminuarea schimbărilor climatice, discuţii.

Workshopul este primul eveniment de acest gen organizat în judeţul nostru cu scopul de a clarifica aspectele practice legate de dezvoltarea de la zero a unui parc eolian. De remarcat numărul foarte mare al participanţilor care au venit din toată ţara pentru acest schimb de experienţă.

Deasemenea, această întâlnire a constituit cadrul în care mai multe agenţii de energie din ţară au lansat iniţiativa creării unei federaţii care să le reprezinte mai eficient atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Acest eveniment organizat de către ALEA susţine preocupările Consiliului Judeţean Alba faţă de dezvoltarea durabilă a judeţului şi de promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.