Workshop-ul „Tranziția energetică și adaptarea la efectele schimbărilor climatice: Strategii locale și politici de suport”, a avut loc la București în data de 7 noiembrie, organizat de Convenția Europeană a Primarilor pentru Climă și Energie cu sprijinul AEEPM București, FEDARENE și a Agenției Locală a Energiei Alba – ALEA.


Hotel Capitol, București, 7 Noiembrie 2017
Vizualizați/descărcați agenda


Reprezentanți și experți locali, naționali, ai Uniunii Europene și a Băncii Europene de Investiții au discutat sinergiile între strategiile energetice și climatice naționale și cele ale Convenției. Au fost prezentate noutățile inițiativei „Convenția Primarilor” și instrumentele disponibile. Printre participanți s-au aflat orașe semnatare și non-semnatare ale Convenției, asociații de autorități regionale/locale, agenții de energie și reprezentanți la nivel național și european.

Numeroase orașe din România angajate în inițiativa europeană „Convenția Primarilor pentru Climă și Energie” au demonstrat dorința de a pune în mișcare tranziția energetică, dar totodată nu toate reușesc să acționeze. De altfel puține sunt orașele care au dezvoltat planuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice, anticipând vulnerabilitățile teritoriilor. Schimbul de cunoștințe cu privire la aceste aspecte, discuția despre instrumentele și metodologiile eficiente, precum și confruntarea experiențelor poate fi benefică pentru autoritățile locale care doresc să accelereze tranziția energetică. Prezentări:

Eero Ailo
Comisia Europeană, DG Energy
· Evoluții recente ale politicii Uniunii Europene pentru Energia Durabilă și Climă ·
Vizualizați prezentarea


Mihaela Virginia Toader
Secretar de stat, MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE (MDRAPFE)
· Prezentarea oportunităților naționale de finanțare ·


Reinhard Six
Banca Europeană de Investiții (EIB)
· Serviciile tehnice și financiare ale Băncii Europene de Investiții pentru proiecte locale de eficiență energetică ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Elodie Bossio
FEDARENE – Covenant of Mayors Office
· Noile evoluții ale Convenției Primarilor pentru Climă și Energie ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Irina Nicolau
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)
· Prevederile legislative privind atribuțiile autorităților locale în politica de eficiență energetică ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Daniel Tudorache
Primar Sectorul 1 al Municipiului București
· Sectorul 1 al Municipiului București – Model de guvernanță locală ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Silvia Vlăsceanu
Director executiv, ACUE
· Convenția Primarilor pentru Climă și Energie: un instrument pentru programare în procesul de îmbunătățire a eficienței energetice ·


Csaba Borboly
Judetul Harghita, CoR si Convenția Primarilor pentru Climă și Energie
· Ambasadorii Comitetului European al Regiunilor și ai Convenției Primarilor pentru Climă și Energie ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Valentin Voinica
Primăria Municipiului Alba Iulia
· Implementarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) și a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) în contextul inițiativei Alba Iulia Smart City 2018 ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Monica Jorj
Agenția de Dezvoltare Regională Centru
· Aspecte practice privind accesarea de către autoritățile locale a fondurilor europene (POR) ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Irina Tatu
Agenția pentru Managementul Energiei și Protecției Mediului Brașov (ABMEE)
· Dezvoltarea unui plan de adaptare în cadrul Convenției Primarilor – Primele exemple din România ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Ramona Tanasă
Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est
· Consolidarea capacității actorilor locali pentru planificarea și implementarea măsurilor privind energia durabilă și adaptarea la schimbările climatice – proiectul Empowering ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Mihai Tudorancea
TUD Consulting
· Contractarea Performanței Energetice în sectorul public – perspective- rezultatele proiectului guarantEE ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Florin Andronescu
Director, Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA)
· Observatorul energetic ANERGO – instrument de bază în sprijinul semnatarilor CoM în realizarea/implementarea Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă PAED/PAEDc ·
Vizualizați/descărcați prezentarea
· Spre o armonizare a planificării energetice durabile (PAED) cu cea a mobilității urbane (PMUD) de către municipalități – experiența proiectului SIMPLA ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


Ion Dogeanu
Director executiv, Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului București (AEEPM)
· Foaia de Parcurs pentru Eficiență Energetică și platforma online de instrumente pentru eficiență energetică www.publenef-toolbox.eu – rezultate ale proiectului PUBLEnEf ·
Vizualizați/descărcați prezentarea


The Covenant of Mayors Office

Ion Dogeanu, Bucuresti [email protected]
Florin Andronescu, Alba Iulia [email protected]
Filip Dumitriu, Bruxelles [email protected]