Vizualizați/descărcați documentul

Primăria Municipiul Alba Iulia, în parteneriat cu Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA, derulează proiectul „Creșterea capacității de atenuare şi adaptare la schimbările climatice a Municipiului Alba Iulia” – acronim „CRESC Alba Iulia“, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, granturi asigurate de către Statele Donatoare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Valoarea totală a proiectului este 607.938 lei (100% nerambursabilă), din care 399.282 lei este bugetul alocat Primariei, iar diferența partenerului ALEA, iar perioada de implementare este de 12 luni, până în 15 decembrie 2022.


Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice – PAASC”, este dezvoltat pentru perioada 2022-2030. Documentul va permite Municipiului Alba Iulia să-și planifice riguros acțiuni concrete pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, în acord cu strategiile naționale și internaționale în vigoare.

Inițiativa este sinonimă și cu proiectarea și dezvoltarea de acțiuni concrete în această direcție prin realizarea unui Studiu de specialitate privind identificarea zonelor vulnerabile la debite ridicate de ape pluviale de la nivelul municipiului Alba Iulia și propunerea unui set de soluții pentru gestionarea eficientă și durabilă a colectării apelor pluviale din aceste zone. Proiectul vine astfel în întâmpinarea unor vulnerabilități identificate de Primărie, ale căror soluții vor fi parte integrantă a unui document strategic, cu măsuri concrete pentru atenuare și adaptare la schimbări climatice.

Comunicat de presă CRESC 07.04.2022 • Primăria Municipiului Alba Iulia
Comunicat de presă CRESC 18.05.2022 • Primăria Municipiului Alba Iulia
Comunicat de presă CRESC 21.06.2022 • Primăria Municipiului Alba Iulia


Detalii apel SGS • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Pagina proiectului CRESC Alba Iulia • EEA Grants


Schimbări climatice • Observatorul Energetic ANERGO


Agenția Locală a Energiei Alba a publicat chestionare de evaluare  pentru mai multe categorii de respondenți care pot fi implicați în procesul de planificare și implementare a măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climaticela nivel local în Municipiul Alba Iulia:

Chesionar de evaluare a impactului hazardurilor climatice pentru persoane fizice
Chesionar de evaluare a impactului hazardurilor climatice pentru instituții/organizații
Chesionar de evaluare a impactului hazardurilor climatice pentru companii

Notă: ultimele 2 tipuri de chestionare nu sunt accesibile public.

Planul de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice al Municipiului Alba Iulia 2022-2030

Alte rezultate ale proiectului CRESC Alba Iulia în 2022:

Studiu privind identificarea zonelor vulnerabile la debite ridicate de ape pluviale: cartier Micești (Alba Iulia)


Working together for a green, competitive and inclusive Europe