Vizită de studiu în Oslo – Norvegia (ianuarie 2024)

GREENER – „supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia” – Sprijinirea creșterii cunoștințelor despre energia regenerabilă și eficiența energetică în Alba Iulia pe teme de actualitate: energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică, facilitată de către experți în domeniu, din Norvegia și România.


Municipiul Alba Iulia anunță încheierea proiectului GREENER, implementat alături de partenerii Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi din Norvegia și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Proiectul a fost finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, în baza grantului nr. 2022/346649 din 27.01.2023, și și-a propus să contribuie la dezvoltarea durabilă a municipiului Alba Iulia prin implementarea unor serii de acțiuni axate pe creșterea cunoștințelor despre energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică pentru comunitatea locală din Alba Iulia și proximitate, pe parcursul celor 12 luni.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost membri ai comunității locale, reprezentați ai insituțiilor publice din municipiu, elevi și studenți din școlile și universitățile. Pentru detalii suplimentare despre rezultatele proiectului consultați comunicatul de presă disponibil mai jos:

Comunicat de presă GREENER 26.01.2024 – Primăria Muncipiului Alba Iulia


Promotor: Primăria Municipiului Alba Iulia

Parteneri:
Norsk Energi
Agenția Locală a Energiei Alba
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Perioada de implementare: februarie 2023 – ianuarie 2024
Bugetul total al proiectului: 210.196,00 euro, din care 178.667,00 euro grant nerambursabil


Proiectul este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, Apelul SGS-4Creșterea cunoștințelor privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și formare

Pagina proiectului GREENER pe website-ul ALEA