GREENER – „supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia” – Sprijinirea creșterii cunoștințelor despre energia regenerabilă și eficiența energetică în Alba Iulia pe teme de actualitate: energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate energetică, facilitată de către experți în domeniu, din Norvegia și România.

Promotor: Primăria Municipiului Alba Iulia

Parteneri:
Norsk Energi
Agenția Locală a Energiei Alba
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Perioada de implementare: februarie 2023 – ianuarie 2024
Bugetul total al proiectului: 210.196,00 euro, din care 178.667,00 euro grant nerambursabil


Proiectul este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, Apelul SGS-4Creșterea cunoștințelor privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și formare

Apelul SGS-4 urmărește să sprijine creșterea conștientizării, formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice și securității energetice și se adresează tuturor entităților publice sau private din RomâniaPrincipalele activități GREENER:

  • 3 sesiuni de training pentru reprezentanți ai sectorului public (Municipiul Alba Iulia și alte entități publice locale), reprezentanți ai Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) și reprezentanții comunității locale privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică și securitatea energetică;
  • Evenimentul Green Demo Day, dedicat IMM-urilor care participă la sesiunile de training, care sunt încurajate să propună acțiuni verzi, inovatoare pentru oraș în cadrul unui concurs de idei. Reprezentanții IMM-urilor câștigătoare în urma concursului vor participa la o vizită de studiu în Oslo, Norvegia;
  • O campanie de informare și conștientizare a publicului larg privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică, derulată în Alba Iulia și în proximitate;
  • Elaborarea a 2 studii de specialitate: un studiu privind gradul sărăciei energetice de la nivel local și un studiu privind comunitățile energetice locale.

Comunicat de presă GREENER 25.05.2023 – Primăria Muncipiului Alba Iulia
Comunicat de presă GREENER 26.06.2023 – Primăria Muncipiului Alba Iulia
Caravana APULUM 17-18.10.2023 – proiect GREENER
Green Demo Day 07.12.2023 – proiect GREENER
Comunicat de presă GREENER 26.01.2024 – Primăria Muncipiului Alba Iulia