www.eumayors.eu

Convenția Primarilor privind Clima și Energia este cea mai largă inițiativă europeană a autorităților locale (în prezent peste 10.000 de semnatari, cu mai mult de 330 mil. de locuitori) din toată Europa, pentru reducerea poluării prin decarbonizare (în termenii cantității de emisii de CO2 datorate consumului/producerii de energie) pe teritoriul fiecărei autorități locale semnatare până în anul 2050

eu-mayors.ec.europa.eu


Autoritățile locale semnatare trebuie să stabilească, în interval de doi ani de la semnarea Convenției, un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă – PAEDC, care să cuprindă un set de măsuri pentru reducerea consumurilor de energie/ emisiilor de CO2 aferente, în toate domeniile mediului urban, la nivel local.

Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA este începând cu anul 2014 Agenție de Energie Suporter al semnatarilor Convenției Primarilor (CoM). În prezent ALEA susține tehnic peste 15 autorități locale din România în demersurile acestora de a-și realiza Planurile de Acțiune pentru Energie durabilă și Climă sau a rapoartelor de monitorizare.

Printre autoritățile locale sprijinite de ALEA amintim: Mun. Alba Iulia, Mun. Târgu Mureș, Mun. Sebeș, Orașul Zlatna și Mun. Botoșani. Lista completă de municipalități sprijinite de ALEA este disponibilă pe Pagina ALEA din Convenția Primarilor


ALEA colaborează strâns în susținerea semnatarelor CoM din Regiunea de Dezvoltare Centru cu CJ Alba si ADR Centru, singurele instituții care si-au asumat rolul de Coordonator Teritorial al Convenției Primarilor din România.

Resurse CoM disponibile pentru autoritățile locale:

Website-ul oficial a Convenției Primarilor
Lista semnatarilor – Comunitatea Convenției Primarilor
Biblioteca de resurse a Convenției Primarilor
Pagina de acces în intranetul Convenției Primarilor
Pagina de înregistrare în Convenția Primarilor (autorități locale)
Planuri de acțiune municipaltăți semnatare CoM
Cazuri de bune practici (acțiuni cheie) semnatari CoM
Oportunități de finanțare pentru planurile de acțiune privind energia durabilă și clima
Resuse dedicate evaluării impactului și adaptării la schimbările climatice
Resurse dedicate evaluării și combaterii fenomenului sărăciei energetice


Prezentarea Convenției Primarilor privind Clima și Energia
Adaptarea la Schimbările Climatice în Convenția Primarilor
Abordarea fenomenului de Sărăcia Energetică în CoM
Finanțarea măsurilor dezvoltate în cadrul inițiativei CoM
Studiu de caz Municipiul ARAD – Granturi din partea BERD
Guvernața pe mai multe niveluri în domeniul acțiunilor climatice


Formular de adeziune la Convenția Primarilor 2030 (autorități locale) – retras
Anexa formularului de adeziune la Convenția Primarilor 2030 (autorități locale) – retras 

Formular de adeziune individuală la Convenția Primarilor 2050 (autorități locale)
Anexa formularului de adeziune la Convenția Primarilor 2050 (autorități locale)

Formular de adeziune colectivă la Convenția Primarilor 2050 (AL – asumare individuală)
Formular de adeziune colectivă la Convenția Primarilor 2050 (AL – asumare la nivel de grup)


Instrumentul de evaluare PAEDC (excel) în limba engleză (dezvoltat prin proiectul H2020 CEESEU)
Ghidul de utilizare al instrumentrului de evaluare PAEDC în limba engleză (dezvoltat prin proiectul  H2020 CEESEU)
Detalii proiect H2020 CEESEU


Cum să dezvoltați un PAEDC – Partea I
Cum să dezvoltați un PAEDC – Partea II
Cum să dezvoltați un PAEDC – Partea III


Șablonul de dezvoltare PAEDC (versiune anterioară, numai pentru lucrul offline)
Șablonul de dezvoltare PAEDC (ultima versiune, numai pentru lucrul offline, engleză)
Factori de emisii CO2 după forma de energie primară (JRC, 2017)
Factori de emisii CO2 pentru inventarele locale de emisii (JRC, 2022)


Ghidul de raportare al Convenției Primarilor
Referințe pentru monitorizarea implementării unui PAEDC
Întrebări frecvente privind Convenția Primarilor (FAQ)


Platforma Climate Adapt
Observatorul European pentru Climă și Sănătate
Observatorul European pentru Sărăcie Energeică
Observatorul Român al Sărăciei Energetice


Website-ul Convenției Globale a Primarilor pentru Climă și Energie
Resurse Convenția Globală a PrimarilorStudii de cazInstrumente