Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (CoM) este cea mai largă inițiativă europeană a autorităților locale (în prezent peste 10.000 de semnatari, cu mai mult de 330 mil. de locuitori) din toată Europa, pentru reducerea poluării (în termenii cantității de emisii de CO2 datorate consumului/producerii de energie) pe teritoriul fiecărei municipalități semnatare CoM cu 40% până în 2030: www.covenantofmayors.eu

ALEA este începând cu anul 2014 Agenție de Energie Suporter al semnatarilor Convenției Primarilor (CoM). În prezent ALEA susține tehnic peste 15 autorități locale din România în demersurile acestora de a-și realiza Planurile de Acțiune pentru Energie durabilă și Climă sau a rapoartelor de monitorizare.

Printre autoritățile locale sprijinite de ALEA amintim: Mun. Alba IuliaMun. Târgu Mureș, Mun. Sebeș, Orașul Zlatna și Mun. Botoșani. Lista completă de municipalități sprijinite de ALEA este disponibilă pe site-ul Convenției Primarilor:

https://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-community/supporters/signatories.html?scity_id=11376


Municipalitățile semnatare trebuie să stabilească, în interval de doi ani de la semnarea Convenției, un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă – PAEDC, care să cuprindă un set de măsuri pentru reducerea consumurilor de energie/ emisiilor de CO2 aferente, în toate domeniile mediului urban, la nivel local. ALEA colaborează strâns în susținerea semnatarelor CoM din Regiunea de Dezvoltare Centru cu Consiliul Județean Alba și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, singurele instituții care si-au asumat rolul de Coordonator Teritorial al Convenției Primarilor din România. Conform Planului de acțiune elaborat prin proiectul Interreg Europe SUPPORT (Implementarea unei noi capacități a Observatorului Regional Energetic ANERGO pentru sprijinirea autorităților locale din județul Alba în colectarea de date privind energia și clima) ALEA dezvoltă continuu capacitatea ANERGO de a realiza analize climatologice cu specific local.

Planul de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC) este o componentă de planificare elaborată în sprijinul efortului municipalităților de a reduce riscurile și vulnerabilitățile la nivel local prin formularea unei viziuni în domeniu adaptării la schimbările climatice, în scopul atenuării efectelor acestora și limitarea aportului activităților umane in generarea de gaze cu efect de seră, această componentă fiind integrată în noile Planuri de Acțiune pentru Energie Durabila și Climă – PAEDC, documente strategice adoptate de către autoritățile locale (municipalități) semnatare ale Convenției primarilor privind Clima și Energia cu obiective pentru anul 2030.

PAASC tratează principalele aspecte care sunt considerate factori de risc în zona vizată, identificând principalele caracteristici ale Unității Administrativ-Teritoriale (UAT), inclusiv caracteristicile climatice, rețeaua hidrografică, demografia și infrastructura construită, fiind analizate în context climatologic la nivel local riscurile fizice/de mediu și riscurile socio-economice.


Analiza de Risc Climatic Local (ARC) – dezvoltată de ALEA în cadrul Observatorului Energetic ANERGO cuprinde o evaluare a principalelor tipuri de fenomene și procese din mediu care se produc natural și care pot impacta negativ unul sau mai multe sectoare municipale, putând provoca pagube materiale sau periclita părți din infrastructura construită de pe teritoriul autorității locale. Sunt vizate acele sectoare de interes conform metodologiei Convenției Primarilor privind Clima și Energi. Principalii factori de risc evaluați sunt în următoarele domeniile: climă, mediu și biodiversitate, apă și deșeuri, socioeconomic, calitatea aerului. Mai jos sunt prezentate câteva exemple: