CEESEN.org

Consolidarea capacității autorităților publice din Europa Centrală și de Est în vederea elaborării planurilor de acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC)
Proiect cofinanțat prin Programului Orizont 2020


Coordonator:

Universitatea din Tartu (Estonia)

Parteneri:

Agenția Regioanală de Energie din Tartu (Estonia)
Compania ConPlusUltra GmbH (Austria)
Agenția Locală de Energie din Spodnje Podravje (Slovenia)
Regiunea de Planificare Vidzeme (Letonia)
Fundația World Wide Fund (WWF) – Biroul Teritorial din Ungaria
Agenția de Energie din Mazovia (Polonia)
Agenția Locală a Energiei Alba (România)
Agenția de Energie din Medjimurje (Croația)
Firma de Consultanță ENVIROS (Republica Cehă)
Alianța pentru Climă (Germania)


Durata proiectului: 36 luni (începând cu 1 noiembrie 2020)

Website-ul CEESENDetalii despre CEESEU


Obiectivele principale ale proiectului:

Scopul principal al proiectului CEESEU este de a consolida capacitatea autorităților publice din Europa Centrală și de Est să elaboreze planuri de acțiune pentru energie durabilă și climă (PAEDC) care promovează o eficiență energetică crescută, energie durabilă, emisii reduse de carbon și adaptabilitate îmbunătățită la schimbările climatice, ajutând regiunile să contribuie la îndeplinirea obiectivelor UE privind energia durabilă și clima.

Motivele pentru care municipalitățile din Europa Centrală și de Est sunt în urma omologilor lor din Vestul Europei ar fi printre altele lipsa de conștientizare pentru procesul de planificare, lipsa expertizei, capacității și necesitatea accesului la resurse și strategii de informare sau schimbări procedurale ale actorilor la nivelul UE, precum Convenția primarilor (CoM), care vor aborda mai bine unicitatea contextelor din Europa Centrală și de Est. Pentru a răspunde acestor preocupări, proiectul CEESEU va:

  • Crea materiale de instruire și va instrui administratorii publici locali din Europa Centrală și de Est pentru dezvoltarea și implementarea PAEDC-urilor, luând în considerare contextele specifice comunităților din Europa Centrală și de Est;
  • Îndruma municipalitățile din Europa Centrală și de Est în implicarea părților interesate pentru realizarea unei guvernanțe pe mai multe niveluri legate de PAEDC-uri;
  • Îndruma municipalitățile din Europa Centrală și de Est în finanțarea și implementarea acțiunilor PAEDC;
  • Îmbunătăți angajamentului între administratorii publici din Europa Centrală și de Est și UE;
  • Oferi asistență CoM și altor actori din UE cu privire la modalitățile de a dezvolta și implementa PAEDC-urile.

Municipalitățile beneficiare din România ale sprijinului CEESEU:

Municipalități sprijinite de ALEA în România prin proiectul CEESEU privind elaborarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) conform metodologiei Convenției Primarilor privind Clima și Energia, cu obiective de reducere a emisiilor la nivelul anului 2030 și 2050:

Orașul Abrud (jud. Alba) – Convenția Primarilor
Orașul Baia de Arieș (jud. Alba) – Convenția Primarilor
Orașul Câmpeni (jud. Alba) – Convenția Primarilor
Orașul Zlatna (jud. Alba) – Convenția Primarilor
Municipiul Târgu Mureș (jud. Mureș) – Convenția Primarilor


Rezultate așteptate ale proiectului CEESEU:

  •  650 GWh de economii de energie până la sfârșitul proiectului;
  • Îmbunătățirea capacității și abilităților a cel puțin 645 de administratori publici din municipalitățile din Europa Centrală și de Est;
  • O mai bună aliniere a planurilor naționale și regionale de dezvoltare cu PAEDC-urile din țările CEESEU și îmbunătățire a politicilor naționale și regionale privind energia durabilă și eficiența energetică;
  • Cel puțin 25 de milioane de euro investiții în adaptarea la energie durabilă și la schimbările climatice

Evenimente CEESEU: