Training al responsabililor municipalităților în domeniul energiei durabile privind procesul de colectare și utilizare a datelor necesare elaborării PAEDC


În data de 5 octombrie 2021 a avut loc sesiunea de training a responsabililor municipalităților în domeniul energiei durabile privind procesul de colectare și utilizare a datelor necesare elaborării Planurilor de Acțiune Privind Energia Durabilă și Clima – PAEDC.

Evenimentul a fost organizat de Agenția Locală a Energiei Alba în cadrul proiectului european H2020 CEESEU (Consolidarea capacității autorităților publice din Europa Centrală și de Est în vederea elaborării Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă) în format online și a reunit reprezentanții municipalităților Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Tg. Mureș și Zlatna. Aceste municipalități au devenit semnatare ale Convenției Primarilor în urma implicării lor în în calitate de actori principali – beneficiari ai rezultatelor activităților proiectului CEESEU.


Scopul principal al întâlnirii a fost acela de a consolida capacitatea reprezentanților orașelor implicate în proiectul CEESEU în vederea colectării datelor energetice pentru elaborarea inventarelor de consumuri energetice și a emisiilor de carbon asociate. De asemenea trainingul a furnizat informații despre accesul la resurse online legate atât de date energetice cât și de hazarduri climatice. Evenimentul a oferit și o privire de ansamblu asupra datelor necesare întocmirii Analizei Riscurilor și Vulnerabilităților (RVA) și a prezentat exemple pentru elaborarea măsurilor la nivel local privind energia durabilă și clima dintr-un PAEDC.

Au fost abordate apoi aspecte legate de finanțarea măsurilor dintr-un PAEDC, trecând în revistă sursele de finanțare disponibile pe care municipalitățile le pot accesa în momentul de față dar și în viitorul apropiat, în contextul apariției noilor Programe: POR 2021-2027 și PNRR.