Principalul scop al proiectului DATA4ACTION este sa creeze modele de colaborare în domeniului schimbului de date energetice intre autorități publice (în special semnatare ale « Convenției Primarilor ») și furnizorii de date energetice pentru planificarea energetica durabila la nivel local și regional.

DATA4ACTION țintește sa mobilizeze autoritățile publice și furnizorii de date energetice din 12 regiuni europene în stabilirea unor parteneriate bazate pe crearea unor modele de colaborare în domeniul schimbului de date cu avantaje pentru ambele părți; aceasta va duce la o implementare si monitorizare de succes a „Planurilor de acțiune pentru energie durabila – PAED”.

Vor fi identificate exemple de buna practica în facilitarea accesului la date energetice în experiența prealabila a partenerilor de proiect dar și utilizând rezultatele altor proiecte europene.


Un valoros potențial este cel al lecțiilor învățate de partenerii care a au stabilit și implementat modele de succes de colaborare ; aceste modele variază de la simple acorduri bilaterale de cooperare pentru schimb de date, ajungând la crearea la nivel regional a unor structuri de tip „one-stop shop” pentru date energetice care ajuta autoritățile publice locale și regionale în toate aspectele legate realizarea și implementarea “Planurilor de acțiune pentru energie durabila – PAED”.

Un sprijin practic va fi dat pentru 60 autorități publice locale prin organizarea unui număr de workshop-uri tehnice cu scopul de a dezvolta capacitatea acestor autorități în schimbul și procesarea datelor energetice necesara in planificarea energetica durabila.

Modelele de colaborare vor fi transferabile intre regiunile europene si vor promova colaborarea pe termen lung. In total 24 de facilitatori regionali pentru planificarea energetica se vor angaja sa implementeze modele de colaborare eficiente intre autorități publice si furnizori de date energetice

În strânsa colaborare cu structurile de coordonare teritoriala ai Convenției Primarilor – CoM si cu Biroul Convenției Primarilor, proiectul DATA4ACTION va tinti sa implementeze mecanisme de schimb de date pentru o reușita monitorizare a acțiunilor din Planurile de Acțiune pentru Energie Durabila – PAED.


Principale rezultate ale proiectului:

Explorarea cailor de îmbunatățire a accesului autorităților publice la date energetice (consumuri și producție) pentru mai buna implementare si monitorizarea a PAED-urilor; vor fi identificate si promovate modele de colaborare eficienta cu furnizorii de date energetice

12 mese rotunde regionale si una la nivel european vor fi organizate pentru identificarea tipurilor de date necesare autorităților publice, a constrângerilor furnizorilor de date energetice privitor la schimbul de date ca și în identificarea celor mai bune exemple a modelelor de schimb de date energetice necesare pentru implementare PAED-urilor.

Mobilizarea autorităților publice si a furnizorilor de date energetice si facilitarea cooperarii lor in stabilirea modelelor de schimb de date pe termen lung necesare planificarii energetice, prin:

 • Identificarea condițiilor cadru reciproc avantajoase si stabilirea unor acorduri de colaborare coerente
 • Facilitarea asistentei și cooperării intre autoritățile publice locale si regionale in gestionarea problemelor legate de datele energetice prin infiintarea unor structuri dedicate.
 • Promovarea initiativei „Conventia Primarilor”

Rezultatul va fi proiectarea si implementarea modelelor de colaborare pe termen lung bazate pe crearea sau dezvoltarea a 12 centre de date regionale de tip „one-stop shop” care vor furniza asistenta autoritatilor pentru stabilirea in continuare a acordurilor de colaborare cu furnizorii de date energetice, dar si in sustinerea acestor autoritati in selectarea, procesarea si comunicarea de date pentru PAED-uri.

Asemenea oficii statistice de date energetice la nivel local si regional (denumite observatoare regionale energetice si de emisii si furnizand servicii de date „one-stop shop”) sunt operate in Europa si sunt sustinute de autoritati publice regionale si agentii regionale de energie; ele furnizeaza, fara costuri, date de consumuri energetice si de emisii aferente pentru autoritati publice locale si regionale care implementeaza PAED-uri.

Demonstrarea unor modele „in actiune” de colaborare in schimbul de date in regiunile partenere furnizand un sprijin efectiv pentru reusita implementare si monitorizare a PAED-urilor locale bazate pe datele credibile de consumuri energetice.

Mai mult de 60 de autoritati publice vor beneficia de modelele de colaborare si vor omplemente si monitoriza actiunile din PAED-uri bazandu-se pe date reale. 120 persoane din cadrul personalului tehnic al autoritatilor locale vor partcipa la workshopuri si isi vor dezvolta si intari capacitatea tehnica in schimbul de date necesar pentru implementarea PAED

Sprijinirea transferului de cunoastere si replicarea modelelor eficiente de colaborare in alte regiuni europene.

12 regiuni beneficiare sau asociatii de municipalitati din afara consortiului de proiect vor participa in schimburi de experienta bilaterale cu scopul implementarii modelelor de colaborare

Obiectivele proiectului

DATA4ACTION va raspunde prioriatii CIP-IEE-2013.4.1 a programului IEE: „Management energetic la nivel local” focusandu-se pe „ Accesul la date energetice pentru implementarea PAED-urilor”.

Obiectivele specifice ale proiectului (pe perioada derulării proiectului) sunt:

 • Explorarea cailor de îmbunatățire a accesului autorităților publice la date energetice credibile pentru mai buna implementare și monitorizarea a PAED-urilor. Identificarea și promovarea modelelor transferabile de colaborare eficienta cu furnizorii de date energetice.
 • Mobilizarea autorităților publice și a furnizorilor de date energetice și facilitarea cooperării lor în stabilirea modelelor de schimb de date pe termen lung pentru planificarea energetica durabila, prin:
  • Identificarea condițiilor cadru reciproc avantajoase și realizarea unor protocoale de colaborare coerente și concertate.
  • Facilitarea cooperării și asistenta acordata autorităților publice locale și regionale în gestionarea problemelor legate de energie prin crearea unor structuri dedicate.
  • Promovarea inițiativei „Convenția Primarilor”
 • Demonstrarea modelelor de schimb de date „în acțiune” în regiunile partenere prin sprijin eficient pentru implementarea si monitorizarea cu succes a PAED-urilor bazate pe baze de date energetice credibile la nivelul comunității.
 • Susținerea transferului de competente și reproducerea unor modele de colaborare in schimbul de date in alte regiuni europene.
 • Promovarea inițiativei „Convenția Primarilor” și utilizarea instrumentelor de planificare energetica durabila (ex: ‚ghidul de monitorizare PAED’ creat de JRC) de catre autoritatile publice.

Obiective strategice (pe termen lung – pana in 2020):

După finalizarea cu succes a proiectului, acesta își va atinge obiectivele strategice prin cresterea numarului de modele de colaborare eficienta realizte intre autoritatile publice si furnizorii de date energetice pentru implementarea și monitorizarea PAED-urilor.

Aceste obiective strategice ale proiectului sunt:

 • Incurajarea angajamentelor politice locale si regionale in depasirea obiectivelor 2020 si sustinerea stabilirii si monitorizarii unor planuri de energiei durabila cu utilizarea unor date energetice credibile.
 • Întărirea modelelor avansate de colaborare in schimbul de date energetice intre autoritati publice si furnizorii de date energetice pentru sprijinirea planificarii energetice durabile la nivel local si regional.
 • Facilitarea schimbului de experienta si know-how intre autoritatile publice si intarirea capacitatii lor tehnice in domeniul schimbului de date si analiza monitorizarii PAED.
 • Promovarea initiativei „Convenția Primarilor” si implementarea si monitorizarea PAED-urilor bazate pe accesul continuu la date credibile la nivel local.

Mai multe detalii despre proiectul DATA4ACTION
Descarcă broșura proiectului DATA4ACTION