Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă – PAED (2020) este instrumentul prin care o municipalitate (sau un grup de municipalități) își stabilește un curs de acțiune în domeniul dezvoltării energetice durabile la nivel local. PAED-urile au fost dezvoltate de municipalități în cadrul inițiativei europene „Convenția Primarilor”, având ca obiectiv inițial reducerea emisiilor de carbon de pe teritoriul municipalității cu cel puțin 20% până în anul 2020, față de un an de referință selectat.


Un PAED 2020 include:

  • Prezentarea municipalității
  • Viziunea și strategia la nivel local în domeniul dezvoltării energetice durabile
  • Inventarul de Bază al Emisiilor (BEI) pe baza consumurilor energetice
  • Planul local de acțiuni în domeniul energiei durabile

În Județul Alba, Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA ca suporter oficial al Convenției Primarilor, cu sprijinul Consiliul Județean Alba în calitate de coordonator teritorial al Convenției, a dezvoltat mai multe Planuri de Acțiune pentru Energie Durabilă pentru municipalități din județ care au aderat la obiectivele Convenției pentru anul 2020. PAED-urile sunt documente publice, acestea fiind accesibile pe website-ul Convenției Primarilor și la link-urile de mai jos:


La nivel național ALEA prin expertiza sa tehnică a contribuit la elaborarea sau actualizarea:

*PAED-uri actualizate în vederea armonizării cu Planurile locale pentru Mobilitate urbană Durabilă – PMUD, în cadrul proiectului european H2020 SIMPLA


Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED 2020) au fost elaborate de Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA după un șablon unic, în acord cu metodologia Convenției Primarilor. În prezent ALEA dezvoltă Planuri de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC 2030).
Comunitatea Convenției Primarilor