SIMPLA – Planificare Durabilă Integrată Multisectorial

simpla_logi_transparent

Pentru a dezvolta capacitatea autorităților publice locale din Romania în realizarea si implementarea unor planuri multisectoriale de dezvoltare durabilă integrate multisectorial, dar și pentru facilitarea accesului la finanțările europene necesare implementării acestor planuri, Agenția Locala a Energiei Alba împreună cu Consiliul Județean Alba lansează în Romania proiectul european SIMPLA – Planificare Durabilă Integrată Multisectorial în cadrul programului Horizon 2020.

Site-ul proiectului: www.simpla-project.eu

Coordonator: AREA – Consorțiul pentru cercetare științifică și tehnologică din Trieste, Italia;

Parteneri: Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia – Italia; Regiunea Toscana – Italia; Compania Promoscience – Italia; Compania STENUM UNTERNEHMENSBERATUNG UNDFORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR UMWELTFRAGEN – Austria; Regiunea Karnten  -Austria CIRCE – Centrul de cercetare pentru resurse și consumuri energetice – Spania; Provincia Zaragoza – Spania; Provincia Huelva – Spania; Agenția Locală de Energie Dobrich – Bulgaria; Asociația Autorităților Locale Bulgare de la Marea Neagră – Bulgaria; Agenția Regională de Energie Rea Kvarner – Croația; Regiunea Primorsko Goranska Zupanija – Croația; Regione Istriana; ALEA – Agenția Locală a Energiei Alba – România; Consiliul Județean Alba – România.

Durata : 36 luni (cu începere din februarie 2016).

Scopul proiectului este îmbunătățirea competențelor autorităților locale în vederea planificării, implementării și finanțării politicilor energetice durabile prin crearea condițiilor pentru o integrare inteligentă între Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă – PAED și Planurile pentru Mobilitate Urbană Durabilă – PMUD în orașe cu o populație cuprinsă între 50.000 și 350.000 de locuitori.

Etapele proiectului :

  • Definirea unui model internațional de intervenție pentru dezvoltarea planurilor multisectoriale integrând PAED-urile și PMUD-urile, model adaptat specificului național din fiecare țară reprezentată in proiect;
  • Realizarea unui ghid și a unui observator național conținând sfaturi practice în vederea dezvoltarea planurilor multisectoriale precum și exemple de bune practici
  • Instruirea (dezvoltarea capacității) responsabililor tehnici și a decidenților politici din cadrul autorităților locale în vederea dezvoltarea planurilor multisectoriale;
  • Îndrumarea a unui număr de autorități locale în dezvoltarea unor planuri multisectoriale;
  • Derularea unor activități de învățare reciprocă și de replicare ale experiențelor obținute;

Rezultate așteptate în România: instruirea reprezentanților a cel puțin 12 municipii în domeniul planificării integrate precum și elaborarea a 5 planuri integrate prin care se va putea reduce consumul de energie generând un impact pozitiv semnificativ asupra mediului.

SIMPLA contribuie la atingerea obiectivelor energetice și climatice ale UE pentru 2020, la reducerea emisiilor GES, la creșterea cotei  energiei produse din SRE, la îmbunătățirea eficienței energetice concentrându-se pe sectoare cu un potențial ridicat de economisire a energiei (în primul rând clădiri, producția energiei electrice din SRE, transportul urban de marfă și mobilitatea locuitorilor.