S3UNICA – Smart SpecialiSation UNIvercity CAmpus
Specializare inteligentă pentru Campus universitar
cofinanțat prin Programul INTERREG EuropeCoordonator:
Regiunea autonomă Friuli Venezia Giulia (Italia)

Parteneri:
Universitatea din Udine (Italia)
Universitatea din Trieste (Italia)
Agenția de Energie din Andaluzia (Spania)
Universitatea din Malaga (Spania)
Regiunea Karelja de Sud (Finlanda)
Universitatea Tehnologică din Lappeenranta (Finlanda)
Asociația Municipalităților din Rețeaua „Orașe Energie” Polonia
Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA (România)


Buget total: 1.538.662,00 EUR
Durata: 48 luni începând cu 01.08.2019


Scopul: îmbunătățirea politicilor regionale și implementarea în ciclul de inovare a eficienței energetice în clădirile din campusuri universitare (de la invenție, prin testarea / validarea pieței, până la extindere) și îmbunătățirea ecosistemelor regionale și interregionale legate de acest sector. Acest lucru va accelera extinderea și schimbul de soluții inteligente adoptate și testate în campusul universitar și, prin urmare, va asigura triplul câștig al investițiilor, al creșterii economice, al clădirilor mai durabile din punct de vedere energetic și al îmbunătățirii nivelului de trai.

S3UNICA va adopta o abordare bine stabilită pentru a-și atinge scopul de îmbunătățire a implementării politicilor regionale și accesării fondurilor structurale, pe baza proceselor de îmbunătățire a politicilor și de învățare reciprocă. S3UNICA va implementa metoda ”învățarea într-un singur ciclu” precum și „învățarea reflexivă” pentru a îmbunătăți instrumentul de politică. Prima metodă va îmbunătăți eficacitatea politicilor și programelor existente; cea din urmă va influența atitudinea de învățare a părților interesate și a sistemelor regionale. Procesul de învățare interregional al

S3UNICA adoptă metoda „LessonDrawing” în politica publică (Rose, 2004) și „Perspectiva ucenicilor” (Pratt, 1998), care s-au dovedit a fi metodologii eficiente.

S3UNICA își va atinge obiectivele prin activități ale proiectului interconectate pe parcursul a 3 etape secvențiale: (1) Identificare și analiză; (2) Învățare reciprocă interregională; (3) Transfer de cunoștințe și planificare de acțiuni. În etapele 1 și 3, vor fi efectuate evaluări ex ante și ex post în toate regiunile, inclusiv evaluări de îmbunătățire a politicilor și de învățare performanță.


  • Pasul 1: Identificare și analiză
  • Pasul 2: Învățare reciprocă interregională: evenimentele vor cuprinde vizite pe site, prezentări și evaluări interactive și structurate
  • Pasul 3: Transfer de cunoștințe și planuri de acțiune pentru diseminarea lecțiilor învățate, realizarea instrumentelor precum și crearea unui ecosistem interregional pentru a sprijini creșterea transnațională a pieței.

Evenimente:

22.10.2018 Lansarea oficială a proiectului S3UNICA