S3UNICA – Smart SpecialiSation UNIvercity CAmpus
Specializare inteligentă pentru Campus universitar
cofinanțat prin Programul INTERREG EuropeCoordonator:
Regiunea autonomă Friuli Venezia Giulia (Italia)

Parteneri:
Universitatea din Udine (Italia)
Universitatea din Trieste (Italia)
Agenția de Energie din Andaluzia (Spania)
Universitatea din Malaga (Spania)
Regiunea Karelja de Sud (Finlanda)
Universitatea Tehnologică din Lappeenranta (Finlanda)
Asociația Municipalităților din Rețeaua „Orașe Energie” Polonia
Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA (România)


Buget total: 1.538.662 EUR
Durata: 48 luni începând cu 01.08.2019


Scopul: îmbunătățirea politicilor regionale și implementarea în ciclul de inovare a eficienței energetice în clădirile din campusuri universitare (de la invenție, prin testarea / validarea pieței, până la extindere) și îmbunătățirea ecosistemelor regionale și interregionale legate de acest sector. Acest lucru va accelera extinderea și schimbul de soluții inteligente adoptate și testate în campusul universitar și, prin urmare, va asigura triplul câștig al investițiilor, al creșterii economice, al clădirilor mai durabile din punct de vedere energetic și al îmbunătățirii nivelului de trai.

În România, instrumentul de politică regională abordat este Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru (PDR), principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru. PDR își propune să răspundă nevoii de a avea la dispoziție un document – cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor.


S3UNICA va adopta o abordare bine stabilită pentru a-și atinge scopul de îmbunătățire a implementării politicilor regionale și accesării fondurilor structurale, pe baza proceselor de îmbunătățire a politicilor și de învățare reciprocă. S3UNICA va implementa metoda ”învățarea într-un singur ciclu” precum și „învățarea reflexivă” pentru a îmbunătăți instrumentul de politică. Prima metodă va îmbunătăți eficacitatea politicilor și programelor existente; cea din urmă va influența atitudinea de învățare a părților interesate și a sistemelor regionale. Procesul de învățare interregional al

S3UNICA adoptă metoda „LessonDrawing” în politica publică (Rose, 2004) și „Perspectiva ucenicilor” (Pratt, 1998), care s-au dovedit a fi metodologii eficiente.

S3UNICA își va atinge obiectivele prin activități ale proiectului interconectate pe parcursul a 3 etape secvențiale: (1) Identificare și analiză; (2) Învățare reciprocă interregională; (3) Transfer de cunoștințe și planificare de acțiuni. În etapele 1 și 3, vor fi efectuate evaluări ex ante și ex post în toate regiunile, inclusiv evaluări de îmbunătățire a politicilor și de învățare performanță.


  • Pasul 1: Identificare și analiză
  • Pasul 2: Învățare reciprocă interregională: evenimentele vor cuprinde vizite pe site, prezentări și evaluări interactive și structurate
  • Pasul 3: Transfer de cunoștințe și planuri de acțiune pentru diseminarea lecțiilor învățate, realizarea instrumentelor precum și crearea unui ecosistem interregional pentru a sprijini creșterea transnațională a pieței.

Evenimente:

22.10.2018 · Lansarea oficială a proiectului S3UNICA
23.01.2020 · Primul Workshop Regional S3UNICA
30.06.2020 · Al doilea Workshop Regional S3UNICA
26.01.2021 · Al treilea Workshop Regional S3UNICA
26.07.2021 · Al patrulea Workshop Regional S3UNICA
27.01.2022 · Al cincilea Workshop Regional S3UNICA
31.05.2022 · Al șaselea Workshop Regional S3UNICA


Newslettere:

S3UNICA Newsletter #1 – Ianuarie 2020
S3UNICA Newsletter #2 – Iulie 2020
S3UNICA Newsletter #3 – Ianuarie 2021
S3UNICA Newsletter #4 – Iulie 2021
S3UNICA Newsletter #5 – Ianuarie 2022
S3UNICA Newsletter #6 – Iulie 2022


Schimburi de experiență:

Karelia de Sud: management imobiliar cu emisii reduse de carbon
Schimb de experiență S3UNICA – Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia
Schimb de experiență S3UNICA în România


Resurse:

Instrument de sprijin pentru universități publice S3UNICA
Planul de Acțiune S3UNICA 2022-2023
Flyer S3UNICA (ver. print)