În data de 27.10.2021 s-a desfășurat Seminarul Interregional al proiectului european S3UNICA organizat de Agenția Locală a Energiei Alba.

Seminarul a avut loc în format online din cauza condițiilor impuse de pandemie. Proiectul S3UNICA „Specializare inteligentă pentru campusuri universitare” este cofinanțat prin Programul INTERREG Europe având ca principal obiectiv îmbunătățirea politicilor regionale și implementarea ciclului de inovare al eficienței energetice în clădirile din campusuri universitare (de la invenție, prin testare/validarea pieței, până la extindere) și îmbunătățirea ecosistemelor regionale și interregionale legate de acest sector.


În România instrumentul de politică regională abordat prin proiect este Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru – principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din Regiunea de Dezvoltare Centru. Un rezultat important al proiectului în România va fi elaborarea Planului de Acțiune pentru îmbunătățirea instrumentului de politică abordat.


„Seminarul Interregional S3UNICA” a avut drept scop reunirea părților interesate (stakeholderi) ale proiectului la nivel european pentru derularea de activități de schimb de experiență. Activitățile care au avut loc în cadrul acestui eveniment au abordat în special schimbul de bune practici, know-how și soluții inovative legate de eficiența energetică în clădirile campusurilor universitare. Au participat un număr mare de reprezentanți din toate regiunile europene implicate în S3UNICA, evenimentul bucurându-se de un număr semnificativ de participanți și din rândul părților interesate din România (între acestea și reprezentanți a 7 universități tehnice). Acest fapt arată interesul legat de acest domeniu atât din partea universităților cât și din partea autorităților locale și regionale din țara noastră.

Întâlnirea a fost deschisă de reprezentantul partenerului coordonator al proiectului S3UNICA – Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia din Italia cu o descriere succintă a proiectului urmat de reprezentantul ALEA care a detaliat rezultatele obținute în implementarea S3UNICA la nivel național. Apoi reprezentantul ADR Centru a evidențiat importanta domeniului eficienței energetice în planificarea dezvoltării regionale, exemplificând sursele de finanțare și politicile regionale în domeniu derulate de către ADR Centru.


A urmat o sesiune tehnică în care Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Valahia din Târgoviște și Universitatea Tehnică din Cluj au expus inițiativele lor în domeniul abordat de S3UNICA – eficiența energetică în clădirile publice: au fost prezentate modele de management energetic al clădirilor publice, soluții inovative de eficiență energetică în clădirile universitare, soluții de monitorizare și management al consumurilor energetice, precum și echipamente instalate de producere și stocare a energiei din surse regenerabile. În cadrul evenimentului a avut loc și o intensă activitate de networking între cei aproape 40 de participanți prezenți, prin care aceștia au putut să discute cu omologi din alte țări.Agenda Seminar Interregional S3UNICA 27.10.2021
Detalii proiect S3UNICAWebsite S3UNICA