În perioada 24 și 25 iunie 2021 a fost organizat evenimentul de schimb de experiență al proiectului S3UNICA de către partenerii italieni ai proiectului din Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia, Direcția centrală pentru protecția mediului, energie și dezvoltare durabilă – Departamentul energetic.


Consorțiul S3UNICA precum și stakolderii regionali au luat parte la 2 evenimente în care s-au dezbătut subiecte legate de eficiența energetică a clădirilor universitare și s-au schimbat experiențe legate de acest domeniu.

În prima zi, partenerii proiectului s-au reunit în cadrul Schimbului de Experiență Interregional sub denumirea „Soluții inovative în Friuli Venezia” în cadrul căruia partenerii și-au lărgit cunoștințele, fiind prezentate soluții inovative de economisire a energiei implementate în regiunea italiană.


Seminarul a fost deschis de organizatori, evidențiind valoarea adăugată a activităților de schimb de experiență internațional, prezentând apoi realizările Universității din Udine în domeniul de interes al proiectului. Apoi, reprezentanți ai sectorului de business din regiune au făcut prezentări despre soluții verticale de contorizare și monitorizare a consumului energetic, precum și despre o abordare holistică a economisirii energiei în clădiri.

Seminarul a continuat cu prezentarea Universității din Trieste și a colaboratorilor acesteia, care au oferit informații despre rețelele inteligente și soluții de eficiență energetică în școlile din regiune. Sesiunea de prezentări a fost închisă de intervenția companiei Elettra Sincrotrone Trieste care a detaliat aspecte de eficiență energetică în centrului de cercetare Elettra Sincrotrone Trieste.

A doua zi, partenerii au participat la o întâlnirea tehnică „Campus Technical Meeting” unde s-au dezbătut subiecte legate de instrumentului de autoevaluare al părților interesate elaborat de partenerii S3UNICA, instrument menit să identifice punctele tari și punctele slabe întâlnite pe tot parcursul ciclului de inovare și, de asemenea, cele legate de cadrul politic și de performanța tehnică și financiară.

Innovative solutions in Friuli Venezia Giulia S3UNICA – Agenda