Ce lecții învățate considerați ca fiind importante în urma parteneriatului dumneavoastră cu Observatorul Udalsarea pentru Sustenabilitate Locală?

Consumul de energie este un indicator-cheie pentru dezvoltarea socio-economică și pentru succesul politicilor de sustenabilitate locală și de combatere a schimbărilor climatice. Autoritățile publice au nevoie de o imagine de ansamblu a sistemului socio-economic în care își desfășoară activitatea precum și de tendințele asociate acestui sistem.

Tot mai mult toate nivelele guvernamentale lucrează în scopul încurajării sustenabilității în domeniile specifice în care operează, de la nivelul de stat până la nivelul autorităților regionale și locale.

Multe municipalități din Țara Bascilor se implică în inițiative cum sunt „Agenda 21”, „Convenția Primarilor” și „Compact of Mayors” (inițiativa primarilor pentru combaterea schimbărilor climatice)

Ca rezultat, autoritățile publice caută tot mai mult informații privind consumurile energetice. Suntem conștienți despre cât de importante sunt aceste informații pentru ele în scopul monitorizării politicilor în teritoriile proprii și comunicarea rezultatelor către publicul larg.

Un mare număr de solicitări este primit pentru a transmite informații energetice în multe tipuri de formate, cu referire la diferite detalii și perioade. Colaborarea Iberdrola cu Ihobe și EVE în cadrul proiectului DATA4ACTION ajută la simplificarea eforturilor și asigură uniformitatea și calitatea datelor furnizate.

Iberdrola furnizează date specifice pentru fiecare municipalitate și sector din industrie. Ihobe și EVE procesează în mod uniform aceste date și le trimite autorităților locale din Țara Bascilor. Suntem foarte mulțumiți de această colaborare și considerăm că aduce avantaje tuturor celor implicați.


Care este principala valoare adăugată pentru compania dumneavoastră?

Iberdrola tratează etica de afaceri și transparența acesteia ca pe niște principii esențiale în toate domeniile în care acționează și s-a angajat ca procesele de colaborare cu autoritățile locale să fie guvernate de principii precum cooperarea și transparența, în conformitate cu codul său etic. Acest lucru contribuie la construirea unor relații de încredere pe termen lung. Printre alte aspecte care rezultă din această colaborare se numără și faptul că duce la furnizarea de informații extinse către autoritățile locale privind modalitățile în care energia este produsă și consumată.

În același timp, modelele de colaborare utilizate în cadrul proiectului DATA4ACTION ne permit simplificarea eforturilor pe care le depunem pentru acest proces și îmbunătățesc modul în care informațiile energetice pot fi folosite.

Iberdrola a prezentat principalele moduri de abordare pentru combaterea încălzirii globale la Summitul pentru Climat care a avut loc la Paris (COP21). În primul rând am considerat necesară demararea imediată a unor acțiuni care implică întreaga societate, prin încheierea unui acord care să facă posibilă limitarea creșterii temperaturii mediei globale sub 2° Celsius până în anul 2100. Acest lucru presupune trimiterea unui semnal clar referitor la costurile legate de emisiile de CO2 care vor implica toate sectoarele industriale. Iberdrola este un lider mondial în producția de energie eoliană și deja și-a redus emisiile per kilowatt-oră cu 30% sub media producției europene de energie. In pus, compania și-a propus să își înjumătățească intensitatea emisiilor până în anul 2030 (în raport cu emisiile specifice din anul 2007), și să ajungă la zero emisii de carbon până în anul 2050. În cadrul acestui angajament de ansamblu, un element cheie în a progresa către un sistem energetic mai eficient implică administrarea și furnizarea informațiilor privind modul în care energia este produsă și gestionată de către toate părțile implicate.


Proiectul DATA4ACTION este un proiect european care își propune să dezvolte observatoare energetice și observatoare de monitorizare a GES în întreaga Uniune Europeană. Ce sfat le-ați da acestor noi Observatoare? Care sunt capcanele?

Noi considerăm că este un lucru foarte bun pentru autoritățile publice regionale să sprijine activitatea municipalităților în ceea ce privește monitorizarea planurilor de dezvoltare durabilă ale acestora, colectarea informațiilor de consumuri de energie la nivel local și punerea acestor informații la dispoziția autorităților locale într-o formă centralizată. Acest lucru va permite procesarea uniformă a datelor, simplificând fluxurile de date necesare și garantând calitatea și compatibilitatea datelor.

Noi considerăm că aceasta este o șansă de a consolida parteneriate stabile bazate pe încredere între distribuitorii de energie și administrațiile regionale și considerăm că acest lucru este benefic pentru ambele părți.

Confidențialitatea datelor furnizate trebuie să fie garantată, în conformitate cu legislația curentă.


22 februarie 2015 · Website: http://www.iberdrola.es