interreg-danube.eu

Laboratorul pentru stocare a energiei durabile și cuplare sectorială în orașe – CSSC LAB
Cofinanțat prin Programului Transnațional Dunărea (INTERREG) – Prioritatea 3
Obiectivul specific: Îmbunătățirea securității energetice și a eficienței energetice

CSSC LAB – Portalul Interreg-Danube.eu
CSSCLAB.eu – Platformă cu soluții demonstrative

Coordonator:

 • Agenția regională pentru energie din Nord-Vestul Croației

Parteneri:

 • Județul Zagreb (Croația)
 • Compania ConPlusUltra (Austria)
 • Compania Energie kompass (Austria)
 • Compania solar.one Immo GmbH & CoKG (Ausitria)
 • Agenția Locală de energie Spodnje Podravje (Slovenia)
 • Municipalitatea Destrnik (Slovenia)
 • Uniunea Autorităților Locale Bulgare din zona Mării Negre (Bulgaria)
 • Agenția Locală a Energiei Alba (România)
 • Agenția Agenda (Cehia)
 • Sectorul Stare Mesto Bratislava (Slovacia)
 • Universitatea Tehnică din Slovacia
 • Fungația Lake Constance (Germania)
 • Agenția de energie din Freiburg (Germania
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională din Sarajevo (Bosnia Herzegovina)
 • Centrul Tehnologic pentru Iniovare și Antreprenoriat Tehnopolis (Muntenegru)
 • Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană – AO ACTIE (Moldova)
 • Compania HEP Toplinarstvo d.o.o. (Croația)
 • Primăria Municipiului Alba Iulia (România)
 • Compania Municipală de apă Třeboň (Cehia)
 • Capitala Viena (Austria)
 • Orașul Gutach (Breisgau) (Germania)
 • Municipalitatea din Dornava (Slovenia)
 • Municipalitatea Donaueschingen (Germania)
 • Comuna Marktgemeinde Ollersdorf (Austria)
 • Orașul Zaprešić (Croația)
 • Municipalitate Dobrich (Bulgaria)
 • Clusterul regional pentru tehnologii curate din regiunea Mării Negre 3K (Bulgaria)
 • Organizația Lucron Group a.s. (Slovacia)

Durata proiectului: 30 luni (01.07.2020 – 31.12.2022)



Capacitatea orașelor de luare a deciziilor în ceea ce privește punerea în aplicare a conceptelor energetice inovatoare nu a fost încă dovedită deși acestea joacă un rol esențial în tranziția energetică. În acest sens,

CSSC LAB va crea premisa pentru a permite orașelor să accelereze procesul de identificare, dezvoltare și implementare a proiectelor de stocare a energiei durabile și de cuplare sectorială a soluțiilor energetice în funcție de contextul lor local.

CSSC LAB va oferi orașelor mici, mijlocii și mari din regiunea Dunării cunoștințele necesare, instrumentele și proiecte deja implementate.


Obiectivele CSSC LAB:

 • Dezvoltarea de soluții model și prezentarea investițiilor demonstrative – acțiuni pilot de aplicații de stocare a energiei și cuplare sectorială a soluțiilor energetice în medii urbane.
 • Dezvoltarea cunoștințelor și capacităților decizionale ale decidenților din mediul urban pentru a dezvolta o metodă de replicare a modelelor propuse de proiect.
 • Elaborarea de planuri de acțiune regională, foi de parcurs strategice transnaționale și recomandări politice pentru a se asigura transferabilitatea și utilizarea durabilă a rezultatelor proiectului.

Rezultate așteptate ale CSSC LAB:

 • Soluții model integrând contribuții ale autorităților locale partenere asociate și părțile interesate locale transpuse într-un set de instrumente pentru evaluarea fezabilității tehnice și economice a unor proiecte concrete;
 • Sesiuni de training (sesiuni locale de bază, avansate & coaching, webinarii) bazate pe soluțiile model pentru sprijinul personalul dedicat al municipalității în dezvoltarea, evaluarea și prioritizarea proiectelor CSSC LAB în vederea asigurării implementării acestora;
 • Acțiuni pilot și activități demonstrative (sesiuni de monitorizare și demonstrative, vizite de studiu pentru părți interesate, evenimente demonstrative pentru cetățenii locali) privind metode de implementare a aplicațiilor de stocare a energiei și cuplarea sectorială, care vor facilita procesul de derulare a aplicațiilor CSSC LAB;
 • Planuri regionale de acțiune elaborate și foaia de parcurs strategică transnațională care vor asigura transferabilitatea și utilizarea durabilă a rezultatelor proiectului.

Evenimente: