În data de 26.11.2021 la Alba Iulia a avut loc Workshop-ul Regional, organizat de Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA eveniment destinat părților implicate în proiectul CSSC Lab și altor actori din domeniul energiei, în special din domeniul tehnologiilor de stocare a energiei și a cuplării sectoriale (CSSC).


Workshop-ul a reprezentat primul pas în realizarea Planului de Acțiune CSSC Lab, precum și în determinarea implicării active a părților implicate pentru atingerea scopului proiectului și anume îmbunătățirea implementării tehnologiilor CSSC în orașe.

La workshop s-au conectat peste 20 de participanți – în general părți implicate din domeniul dezvoltării durabile, dovedind astfel interesul ridicat din acest domeniu, fiind prezenți reprezentanți ai unor universități de prestigiu din România, ai autorităților publice locale din reginiea Centru și Nord Est, ai unor organizații atât locale cât și regionale din din mai multe regini ale țării.

Pe perioada derulării evenimentului au fost prezentate cazuri de bună practică legate de creșterea eficienței energetice în clădiri și utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE), iar pentru diferite orașe, reprezentanții acestora au subliniat importanța diversificării surselor de finanțare pe acest domeniu dar și a colaborării între autorități locale în ceea ce privește dezvoltarea domeniului CSSC, atât de necesară în contextual creșterii producției energetice din surse regenerbile.

De asemenea s-a subliniat nevoia colaborării între orașe atât pentru elaborarea unor măsuri legislative care să asigure dezvoltarea accelerată a domeniul CSSC în România cât și a unor schimburi de experiență legate de implemenatrea unor proiecte de tip CSSC la nivel local.

Participanții au apreciat inițiativele din domeniu și au răspuns pozitiv oportunității de noi colaborări în cadrul proiectului CSSC Lab, totodată subliniind disponibilitatea lor pentru realizarea unor schimburi reale de experiență care să răspundă provocărilor din sectorul energetic local atunci când vine vorba de immplementarea soluțiilor CSSC.

Agenda evenimentului


Pentru detalii suplimentare accesați:
Pagina proiectului site ALEAWebsite-ul oficial CSSC LAB
Platfoma de soluții CSSC LAB