În data de 28 aprilie 2022 a avut loc a 2-a sesiune a trainingului responsabililor municipalităților pentru dezvoltarea capacității lor de a asigura implementarea măsurilor CSSC în contextul lor local.


Evenimentul organizat de ALEA în cadrul proiectului european CSSC LAB (Programul Transnațional Dunărea) a avut drept scop continuarea creșterii nivelului de cunoștințe ale reprezentanților orașelor participante, dar și ale altor părți implicate în proiectul CSSC Lab, în ceea ce privește tehnologiile CSSC pentru a putea accelera procesului de identificare, dezvoltare și implementare a proiectelor de stocare a energiei în orașe și de cuplare sectorială (CSSC) în funcție de contextul local.

Prima sesiune derulată în toamna anului trecut a abordat cu precădere aspecte tehnice generale, ca introducere a tehnologiilor CSSC dar au fost prezentate aspecte financiare legate de implementarea tehnologiilor CSSC. Conform metodologiei dezvoltată de proiect sesiunea a 2-a a abordat in principal soluțiile tehnologice disponibile pentru autorități locale în funcție de contextul lor local și potențialul CSSC identificat.


Sesiunea desfășurată în format online a reunit în rândul participanților reprezentanți de organizații din România cu precădere ai unor municipalități, mai ales din regiunea Transilvaniei, dar au fost prezenți și municipalități din Moldova. Sesiunea a avut un caracter interactiv, participanții având posibilitatea de a da feedback în timp real în ceea ce privește soluțiile prezentate și adecvarea acestor tipuri de soluții dar și ale altora în contextul lor local.

Programul sesiunii a început cu prezentarea rezultatelor proiectului CSSC Lab apoi s-a trecut la detalierea tehnologiilor existente legate de stocarea energiei și cuplarea sectorială la nivel local. Printre exemplele prezentate s-au aflat: sistemului solar termodinamic care este în curs de implementare de către Primăria Municipiului Alba Iulia pe clădirea Bazinului Olimpic din Alba Iulia; sistemul termic cu pompe de căldură care este în curs de implementare de către Primăria Municipiului Alba Iulia pe clădirea Căminului pentru persoane vârstnice din Alba Iulia; introducerea a 13 autobuze electrice și a stațiilor de încărcare ale acestora în rețeaua transportului public al municipiului Alba Iulia pentru dezvoltarea transportului public sustenabil; stație de încărcare autovehicule electrice cu panouri solare fotovoltaice în comuna Ciugud (exemplu de cuplare sectorială); sistem solar-termice (colectoare solare) în cadrul instalației HVAC pe clădiri din cadrul Universității Valahia din Târgoviște.


În partea a 2-a a sesiunii partenerul ConPlusUltra a oferit detalii despre o soluție model dezvoltat în cadrul proiectului CSSC Lab – Centrul demonstrativ din Stegersbach, Austria care este de fapt un centru de competențe pentru energii regenerabile, o clădire „plus energie” cu soluții de stocare a energiei și de cuplare sectorială. Acest centru pilot a fost dezvoltate în cadrul proiectului având menirea de a oferi soluții concrete care pot fi replicate de către municipalitățile implicate în proiect.

Agenda evenimentuluiCSSCLAB.eu