Study tour CEESEU – Tartu, Estonia

În perioada 8-10 martie 2022, în cadrul proiectului CEESEU a fost organizat cel de-al doilea bootcamp (training intensiv) la Tartu în Estonia.

La sesiunea care a durat trei zile au participat 42 de organizații – parteneri ai proiectului CEESEU și reprezentanți ai autorităților locale din Austria, Croația, Estonia, Germania, Letonia, Polonia, Republica Cehă, România, Slovenia și Ungaria.


În condițiile în care unele municipalități din Europa Centrală și de Est lucrează la pregătirea și implementarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC), bootcampul organizat de către Universitatea din Tartu și-a concentrat pregătirea participanților pe o varietate de subiecte importante, și anume implementarea PAEDC, colectarea datelor, soluții tehnologice pentru implementarea PAEDC, surse de finanțare PAEDC disponibile în regiune și sfaturi pentru a scrie propuneri de succes. Programul de trei zile a urmărit transmiterea cunoștințelor necesare pentru dezvoltarea și implementarea cu succes a PAEDC-urilor municipalităților din Europa Centrală și de Est.

Bootcamp-ul a început cu o sesiune introductivă, apoi au fost detaliate aspecte despre implementarea PAEDC-urilor, subliniind conținutul unui PAEDC, procesul de elaborare, inclusiv implicarea părților interesate și implementarea ulterioară. ConPlusUltra a continuat cu o prezentare prin care a dat explicații despre cum pot fi stabilite obiectivele și ce principii directoare ar trebui aplicate în timpul procesului de monitorizare. În cele din urmă, a fost prezentat Instrumentul de sprijin pentru adaptarea urbană, precum și șablonul Excel însoțitor.

A urmat un exercițiu de grup pentru care participanții au fost împărțiți în patru grupuri și au fost rugați să discute una dintre cele două întrebări: „Cu ce provocări v-ați confruntat în dezvoltarea PAEDC?” și „Cu ce provocări credeți că vă veți confrunta în implementarea PAEDC?” Exercițiul de grup a relevat faptul că țările din regiune se confruntă cu numeroase bariere legate atât de dezvoltarea, cât și de implementarea PAEDC. Acestea includ lipsa datelor, probleme legate de înțelegerea nevoilor cetățenilor și angajamentul politic insuficient.


În partea a 2-a a primei zile, partenerul CEESEU – Climate Alliance a prezentat acțiunile de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivel local concentrând atenția asupra bazelor de date cu bune practici a Convenției Primarilor, care găzduiește toate acțiunile semnatarilor Convenției. Apoi Climate Alliance a organizat o altă sesiune despre metodele de raportare, explicând cum se pot introduce informații în diferitele secțiuni ale MyCovenant – platforma online a Convenției Primarilor privind Clima și Energia.

A doua zi, bootcamp-ul a fost deschis cu o prezentare despre tranziția energetică din Tartu de către un reprezentant municipal din departamentul energetic, care a oferit participanților detalii despre diferitele acțiuni pe care orașul le întreprinde pentru a-și îndeplini obiectivele climatice. Apoi, cei prezenți au participat la un tur ghidat în orașul Tartu, aflând informații despre proiectul SmartEnCity, care a permis, printre alte măsuri, renovarea locuințelor din orașul vechi.

În partea a doua a zilei, Climate Alliance a moderat sesiunea privind performanța energetică și colectarea de date de mediu, abordând problemele conexe și pre vizualizarea noului pilon privind sărăcia energetică, cu accent pe rolul strategic al coordonatorilor teritoriali ai Convenției Primarilor.

Ultima sesiune a zilei, prezentată de MENEA, a evidențiat soluții tehnologice, pentru a permite scăderea consumului de energie și reducerea emisiilor de GES. În timp ce măsurile soft, cum ar fi creșterea gradului de conștientizare, sunt importante, schimbările în infrastructură pot avea un impact mare asupra consumului de energie și în acest sens au fost subliniate măsuri posibile.


Ultima zi a început cu partenerul ENVIROS care a prezentat un portofoliu de opțiuni de finanțare pentru PAEDC-urile din regiune, pe baza cercetărilor efectuate în cadrul proiectului privind diferitele surse de finanțare din țările partenere. Întrucât finanțarea este adesea o barieră majoră pentru implementarea PAEDC, această sesiune a fost apreciată în special de reprezentanții autorităților locale.

Prezentarea fost urmată de intervenția ConPlusUltra care a subliniat mai multe opțiuni inovatoare de finanțare pentru PAEDC. Acestea includ împrumuturi bancare tradiționale, scheme alternative de finanțare cum ar fi investiții în grup, finanțare participativă (croudfunding) și contractare de performanță energetică. Aceste instrumente, deși nu sunt utilizate pe scară largă în Europa Centrală și de Est, pot fi utilizate pentru a mobiliza finanțarea necesară pentru implementarea unor măsuri din PAEDC-uri la nivel local.

În cele din urmă, Climate Alliance a organizat o sesiune privind investițiile în energie durabilă ale autorităților locale europene, subliniind modul în care aceștia primesc asistență tehnică și sprijin în procesul de implementare a PAEDC-urilor prin ERDF, EPAH, NetZeroCities și ELENA.


Ultima sesiune a zilei a fost dedicată sfaturilor privind scrierea propunerilor. Cursul a fost condus de Universitatea din Tartu, un apel de propuneri LIFE a fost analizat, rezultând discuții care au detaliat procesul de elaborare a propunerilor. Au fost, de asemenea, discutate aspecte practice, cum ar fi formarea consorțiilor de proiect, prezentarea unei „narațiuni” și evaluarea impactului unui proiect propus. Prezentările vor fi publicate pe site-ul CEESEN, astfel vă invităm să urmăriți pagina dacă sunteți interesați și să descărcați fie pe acestea, fie înregistrările bootcamp-ului.

CEESEN.orgBune Practici CoM