În data de 7 decembrie 2023, Primăria Municipiului Alba Iulia va organiza Green Demo Day, un eveniment hibrid care va avea loc la sediul DELEX (Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 15) și online.


Evenimentul Green Demo Day este organizat în cadrul proiectului „supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, în baza grantului nr. 2022/346649 din 27.01.2023.

Evenimentul Green Demo Day reprezintă un concurs de idei inovatoare în domeniul eficienței energetice, destinat întreprinderilor mici și mijlocii cu sediul în Alba Iulia, care proiectează sau implementează proiecte și/sau soluții de eficiență energetică.

Invităm, pe această cale, reprezentați ai IMM-urilor locale interesate să participe la acest eveniment cu câte o propunere de proiect, respectând regulamentul de concurs atașat.


Cei care doresc să participe la concursul de idei, vor trimite la adresa de e-mail [email protected] până la data de 5 decembrie 2023, ora 16.00:
1) CV sau portofoliu de activitate tip Europass al unui reprezentant al firmei, care justifică experiența în proiecte și/sau soluții de eficiență energetică ale companiei pe care o reprezintă;
2) Ideea de proiect inovatoare în domeniul eficienței energetice, care poate fi implementată pe teritoriul municipiului Alba Iulia, în format pdf.

Comisia de concurs, compusă din experţi de la nivelul partenerilor de proiect (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Agenția Locală a Energiei Alba și Norsk Energi din Norvegia) va analiza ideile și va acorda un punctaj tuturor proiectelor prezentate în cadrul evenimentului.

Cele mai interesante și mai bine punctate două proiecte vor fi recompensate cu o vizită de studiu în Oslo, Norvegia, organizată în luna ianuarie 2024 de Norsk Energi, partener în cadrul proiectului GREENER. Cheltuielile de transport și cazare aferente vizitei de studiu vor fi acoperite de Municipiul Alba Iulia.

Comunicat de presăAgendaRegulament concurs de idei


Persoane de contact: Ioana BABA – Manager de proiect, Maria Alexandra HĂRĂGUȘ – Responsabil comunicare și PR, e-mail: [email protected]