Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale și autoritățile centrale care pot depune proiecte de finanțare  a sistemelor de încălzire destinate imobilelor din patrimoniu sau aflate în administrarea acestora, inclusiv pentru unitățile sanitare, instituțiile de învățământ, așezămintele sociale, culturale și pentru asociațiile de proprietari cu personalitate juridică. Alocarea din fondul pentru mediu a sumei necesare finanțării programului se face anual, în limita fondurilor stabilite cu această destinație prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre de guvern. Pentru anul 2009, suma prevăzută pentru derularea programului este de 310.000 mii lei. Unitățile administrativ teritoriale pot solicita finanțare pentru mai multe locații în cadrul aceleiași cereri de finanțare.

Finanțarea este nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului, urmând ca procentul de cheltuieli eligibile nefinanțat să constituie contribuția proprie a solicitantului din surse financiare proprii. Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului penteru Mediu, se acordă în procent de 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului. De menționat este faptul că în cazul proiectelor depuse de unitățile administrativ-teritoriale pentru asociații de proprietari cota de participare se va stabili în consiliul local.

Sunt finanţate:

  • cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiției conform studiului de prefezabilitate (instalații, subansamble, construcții aferente instalațiilor);
  • cheltuieli cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
  • taxa pe valoare adăugată (TVA);
  • cheltuieli cu consultanţa, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate în limita a 6% din cheltuielile eligibile.

Pentru anul 2009 se vor organiza 2 sesiuni de depunere a proiectelor finanțate în cotă aproximativ egală:

  • sesiunea I – 150.000 mii lei; perioada 15 – 31 iulie;
  • sesiunea a II – a cu 160.000 mii lei; perioada 1 – 15 septembrie

Persoane fizice

Dispoziţia nr. 379/21.06.2010 privind deschiderea sesiunii de finanţare în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire(„Casa Verde”) şi sumele distribuite pe judeţe

Documente:

  • Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incălzire (PENTRU PERSOANE FIZICE)
  • Cerere de finanţare pentru persoane fizice în cadrul Programului „Casa Verde”
  • Declarație pe propria răspundere – persoane fizice în cadrul Programului „Casa Verde”

Persoana de contact: Victoria ANTOCI – telefon: 0746.147.782, e-mail: victoria.antoci (arond) afm.ro