Asociația Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA
sărbătorește în luna aprilie 2018 un deceniu de activitate.


În 2008, Consiliul Județean Alba luând decizia fermă de a realiza dezvoltarea durabilă în domeniul energetic a județului nostru, a înființat ALEA cu scopul ca aceasta să devină vectorul principal în acest domeniu.

În cei 10 ani am reușit să devenim un factor important în promovarea și dezvoltarea acțiunilor legate de sustenabilitatea energetică la nivel local/regional sub motto-ul „Gândește global, acționează local!”. Prin activitățile noastre am încercat să îmbunătățim situația energetică actuală și în același timp să contribuim la schimbarea mentalității cetățenilor în ceea ce privește comportamentul lor în calitate de consumatori de energie. Totodată, de 10 ani ne-am implicat în implementarea politicilor energetice durabile derivate din strategiile europene în domeniu, cunoscute sintetic ca „Strategia 20/20/20”.


Agenția Locală a Energiei Alba a devenit suporter recunoscut la nivelul Comisiei Europene al Inițiativei „Convenția Primarilor” – cea mai mare inițiativă europeană în domeniul combaterii schimbărilor climatice, oferind sprijin tehnic complet autorităților publice semnatare din România.

Am dezvoltat parteneriate puternice cu organizații și asociații din țară (ADR Centru, OER, AMR, FAREN) și din străinătate devenind membri FEDARENE – Federația Europeană a Agențiilor Regionale de Energie. Împreună cu aceste organizații am derulat activități colaborând cu succes în proiecte vizând eficiența energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie, mobilitatea urbană durabilă; dezvoltarea durabilă în general. Instituțional am devenit mai puternici, asociația crescând prin înscrierea mai multor membri pe parcursul acestor 10 ani.


Printre cele mai importante realizări de care putem fi mândri:

  • Realizarea Masterplanului Energetic al Județului Alba – primul la nivel de județ în Romania având emis avizul de mediu;
  • Susținerea (consultanță tehnică sau coordonare activități) a peste 15 autorități locale semnatare ale Convenției Primarilor – inițiativa cu cea mai mare anvergură europeană – în crearea și implementarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă;
  • Implicarea în peste 15 proiecte europene din cadrul programelor „Intelligent Energy Europe”, „Horizon 2020”, „INTERREG EUROPE” în domenii precum: clădiri durabile (către nZEB), iluminat public eficient, utilizarea rațională a energiei în locuințe, dezvoltarea capacității comunităților locale de a utiliza sursele regenerabile de energie, realizarea unui observator energetic regional, achiziții publice verzi, mobilitate urbana durabilă, promovarea utilizării vehiculelor electrice;
  • Înființarea primului Observator Energetic Regional din Romania – ANERGO, un instrument dedicat susținerii autorităților locale implicate in planificarea energetica durabilă.
  • Organizarea anuală a evenimentului „Târgul ALEA – Surse regenerabile de energie – Târg de echipamente și soluții complete”, eveniment cheie în dezvoltarea piețelor locale de aplicații de producere a energiei din surse regenerabile și de creștere a eficientei energetice;
  • Organizarea anuală a unei campaniei eCOol, o campanie de succes în rândul tinerilor în care liceenii din județul Alba creează vestimentație din materiale reciclate sau reciclabile.

Cu încrederea că următorii 10 ani de activitate ne vor confirma atingerea obiectivelor noastre strategice privind transformarea energetică durabilă a județului nostru, dorim să mulțumim tuturor partenerilor pentru colaborare și sprijinul acordat pe parcursul primilor 10 ani de existență.