În urma aderării UE la Acordul de la Paris și odată cu publicarea Strategiei Uniunii Energetice, Uniunea și-a asumat un rol important în privința combaterii schimbărilor climatice, prin cele 5 dimensiuni principale: securitate energetică, decarbonizare, eficiență energetică, piața internă a energiei și cercetare, inovare și competitivitate.


Astfel, Uniunea Europeană s-a angajat să conducă tranziția energetică la nivel global, prin îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris privind schimbările climatice, care vizează furnizarea de energie curată în întreaga Uniune Europeană. Pentru a îndeplini acest angajament, Uniunea Europeană a stabilit obiective privind energia și clima la nivelul anului 2030, după cum urmează:

  • Obiectivul privind reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990;
  • Obiectivul privind un consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030;
  • Obiectivul privind îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030;
  • Obiectivul de interconectare a pieței de energie electrică la un nivel de 15% până în 2030.

Obiectivele la nivel național conținute în PNIESC (pag. 13):

  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 44% până în 2030, comparativ cu 2005;
  • Consum de energie din surse regenerabile de 30,7% în 2030;
  • Îmbunătățirea eficienței energetice cu 45,1% (energie primară) în 2030 comparativ cu 2007.

Vizualizați/descărcați Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030