Ținte pentru anul 2020:


  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de anul 1990
  • 20% din energia utilizată să provină din surse regenerabile
  • 20% creștere a eficienței energetice

2020 Energy Strategy

Ținte pentru anul 2030:


  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% față de anul 1990
  • 27% din energia utilizată să provină din surse regenerabile
  • 27% creștere a eficienței energetice

2030 Energy Strategy