Executivul a aprobat în decembrie 2008 „Programul național de energie în sectorul public pentru anii 2009-2010, care asigură sprijin financiar prin cofinanțare nerambursabilă de la bugetul de stat pentru o serie de obiective de investiții din sectorul energetic.

Prin implementarea acestui program se preconizează obținerea unor importante economii de energie și combustibili, precum și reducerea poluării mediului ambiant. Totodată, se va da un exemplu altor instituții și organizații de stat sau private.

Pentru finanțarea Programului s-a alocat suma de 32,9 milioane lei pentru anul 2009 și respectiv 40 milioane lei pentru anul 2010.

Sprijinul financiar pentru cofinanțarea proiectelor este asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin transferuri între unități ale administrației publice.

Conform legislației Uniunii Europene, este necesar ca sectorul public să dețină un rol exemplar în domeniul utilizării eficiente a energiei și resurselor regenerabile de energie, cu aplicarea celor mai moderne soluții de modernizare și retehnologizare.


Descarcă Program național pentru creșterea eficientei energetice 2009-2010 (PDF)