English version of this page is avalable here

Datele referitoare la energie sunt esențiale pentru identificarea tendințelor în sectoarele economice prioritare pentru a direcționa politicile energetice și pentru a asigura îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea sporită a energiei provenită din surse regenerabile. Aceste măsuri pot fi apoi incluse în politicile și planurile pentru dezvoltare energetică durabilă locale și regionale, iar progresul implementării acestora poate fi monitorizat periodic.

Ghidul nostru de Acces la Date a fost dezvoltat în mod special pentru:

  • Autoritățile Publice care doresc un acces mai bun la date energetice locale, precise, în cadrul teritoriului lor, pentru a le utiliza în planificarea energiei durabile;
  • Facilitatorii Regionali pentru Planificarea Energetică Durabilă care doresc să sprijine dezvoltarea unor modele avansate de colaborare între autoritățile publice și furnizorii de date energetice, cum ar fi un Centru Regional de Date sau un Observator Energetic; și
  • Furnizorii de Date Energetice care doresc să joace un rol pozitiv în dezvoltarea și implementarea politicilor energetice regionale și locale.
  • Vizualizați/descărcați Ghidul de Acces la Date Destinat Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă (PDF)