Convenția Primarilor privind Clima și Energia este cea mai largă inițiativă europeană a autorităților locale (în prezent peste 10.000 de semnatari, cu mai mult de 330 mil. de locuitori) din toată Europa, pentru reducerea poluării prin decarbonizare (în termenii cantității de emisii de CO2 datorate consumului/producerii de energie) pe teritoriul fiecărei autorități locale semnatare până în anul 2050

 www.conventiaprimarilor.eu


Autoritățile locale semnatare trebuie să stabilească, în interval de doi ani de la semnarea Convenției, un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă – PAEDC, care să cuprindă un set de măsuri pentru reducerea consumurilor de energie/ emisiilor de CO2 aferente, în toate domeniile mediului urban, la nivel local.

Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA este începând cu anul 2014 Agenție de Energie Suporter al semnatarilor Convenției Primarilor (CoM). În prezent ALEA susține tehnic peste 15 autorități locale din România în demersurile acestora de a-și realiza Planurile de Acțiune pentru Energie durabilă și Climă sau a rapoartelor de monitorizare.

Printre autoritățile locale sprijinite de ALEA amintim: Mun. Alba Iulia, Mun. Târgu Mureș, Mun. Sebeș, Orașul Zlatna și Mun. Botoșani. Lista completă de municipalități sprijinite de ALEA este disponibilă pe Pagina ALEA din Convenția Primarilor


ALEA colaborează strâns în susținerea semnatarelor CoM din Regiunea de Dezvoltare Centru cu CJ Alba si ADR Centru, singurele instituții care si-au asumat rolul de Coordonator Teritorial al Convenției Primarilor din România.

Resurse CoM disponibile pentru autoritățile locale:

Website-ul oficial a Convenției Primarilor
Lista semnatarilor – Comunitatea Convenției Primarilor
Bibliotheca de resurse a Convenției Primarilor
Pagina de acces în intranetul Convenției Primarilor
Pagina de înregistrare în Convenția Primarilor (autorități locale)
Planuri de acțiune semnatari CoM
Cazuri de bune practici (acțiuni cheie) semnatari CoM
Oportunități de finanțare pentru planurile de acțiune privind energia durabilă și clima


Prezentarea Convenției Primarilor privind Clima și Energia
Adaptarea la Schimbările Climatice în Convenția Primarilor
Abordarea fenomenului de Sărăcia Energetică în CoM
Finanțarea măsurilor dezvoltate în cadrul inițiativei CoM
Studiu de caz Municipiul ARAD – Granturi din partea BERD


Formularul de adeziune la Convenția Primarilor 2030 (autorități locale) – retras
Formularul de adeziune la Convenția Primarilor 2050 (autorități locale)
Angajamentul oficial al Convenției Primarilor privind Clima și Energia


Cum să dezvoltați un PAEDC – Partea I
Cum să dezvoltați un PAEDC – Partea II
Cum să dezvoltați un PAEDC – Partea III


Șablonul de dezvoltare PAEDC (numai pentru lucrul offline)
Factori de emisii CO2 după forma de energie primară (JRC)


Ghidul de raportare al Convenției Primarilor
Referințe pentru monitorizarea implementării unui PAEDC
Întrebări frecvente privind Convenția Primarilor (FAQ)


Platforma Climate Adapt
Observatorul European pentru Climă și Sănătate
Observatorul European pentru Sărăcie Energeică
Observatorul Român al Sărăciei Energetice