Stimularea procesului de transformare a țărilor Central și Est Europene (CEE) în unele decarbonizate și cu emisii scăzute de poluanți


Cofinanțat prin Programul „European Climate Initiative (EUKI)” 2022
Durata: decembrie 2022 – noiembrie 2024

Partnerii proiectului:

Agenția de energie din Plovdiv (Bulgaria) (Coordonator)
Agenția Regională de energie din Nord Vestul Croației (Croația)
Agenția Locală a Energiei Alba (România)
Acțiunea Germană pentru Mediu (Germania)


Pagina proiectului ClimAct CEE pe website-ul EUKI


Scopul proiectului:

Proiectul ClimAct CEE își propune să demonstreze eficacitatea politicilor climatice integrate prin transformarea zonelor urbane pilot din Bulgaria, Croația și România, în spații cu aer curat pentru cetățeni. Proiectul va propune un cadru de radiografiere climatică pentru a apropia politicile energetice, climatice și de calitate a aerului, ceea ce va declanșa o transformare a zonelor urbane într-unele cu emisii scăzute din Europa Centrală și de Est. Proiectul urmărește ca această abordare să fie extinsă și reprodusă și în alte orașe europene ca model pentru dezvoltarea durabilă care asigură și o independență din punct de vedere energetic.

ClimAct CEE pornește de la premisa că sunt necesare politici și acțiuni mai nuanțate la nivel local și regional pentru a aborda provocările climatice și pentru a sprijini țările CEE în realizarea politicilor UE pe termen lung, în special în ceea ce privește pachetele Fit for 55 și Green Deal. Astfel, proiectul va propune o metodologie integrată de radiografiere climatică bazată pe Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) și Inventarele privind calitatea aerului, care vor oferi orașelor un instrument ghidat de proiectare și implementare a zonelor urbane decarbonizate. Aceste instrumente vor fi menite să se asigure că politicile integrate vor sprijini autoritățile în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Grupurile țintă:

  • Autoritățile locale – vor fi sprijinite în pregătirea inventarelor climatice conform metodologiei dezvoltate prin proiectul ClimAct CEE
  • Autoritățile naționale – vor fi consultate în cadrul dialogurilor cu părțile interesate pentru o transpunere îmbunătățită a obiectivelor privind energia, GES și calitatea aerului de la nivelul UE la nivel național și local, astfel încât implementarea acestora să fie consolidată
  • Experți în domeniul energiei, mediului și climei – vor fi consultați cu privire la dezvoltarea unui cadru cuprinzător de contabilizare a emisiilor GES și a altor emisii atmosferice și vor fi implicați în activități de consolidare a capacităților și de replicare în zonele pilot
  • Cetățenii – vor fi abordați prin campanii climatice vizibile în zonele pilot astfel încât să să înțeleagă efectul acțiunilor climatice direcționate asupra decarbonizării urbane

Rezultate așteptate:

  • Dezvoltarea unui cadru integrat de radiografiere climatică și de inventar al emisiilor GES și al altor emisii atmosferice care să se aplice pentru a defini decarbonizarea urbană detaliată până în 2030 și 2050
  • Elaborarea de orientări pentru implementarea unor zone urbane decarbonizate care să cuprindă cele mai bune practici europene și experiența practică a partenerilor de proiect și a orașelor pilot
  • Elaborarea unor recomandări privind politici pentru transpunerea și integrarea țintelor naționale din PNEC în documentele strategice locale, care să întărească implementarea și contabilizarea atingerii obiectivelor locale PAEDC și contribuția lor la țintele PNEC
  • Stabilirea de zone urbane decarbonizate, care acționează ca locuri pentru implementarea intervențiilor climatice integrate, care pot fi extinse la nivel de oraș în orașele-pilot ale proiectului
  • Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la impactul intervențiilor climatice dedicate decarbonizării și transformării zonelor urbane în unele cu emisii scăzute

Activități și publicații:

15.11.2023 – Sesiune de training privind ZES organizat de ALEA


Accesați website-ul EUKI în limba engleză